Nickerie.Net, dinsdag 24 oktober 2006


Toename drugsverslaafden in polders

Nickerie -  De drugsverslaafden in Nickerie blijven maar toenemen. Vooral in de polders, zowel in de oostelijke als de westelijke, blijkt dit fenomeen momenteel hoogtij te vieren. Soedeschand Jairam verklaarde tegenover DBS deze kwestie als zeer betreurenswaardig te beschouwen. Vooral het feit dat de joints ook te koop zijn in de betreffende wijken. Dat de personen, vooral jongeren verslaafd raken aan joint, is volgens Jairam te wijten aan de toenemende werkloosheid en de daarmee gepaard gaande armoede. Het komt de afgelopen periode zelfs voor dat de drugsverslaafden ertoe overgaan diefstallen te plegen om zodoende de joints te kunnen kopen.

Personen die pluimvee kweken, worden in de meeste gevallen de dupe van de diefstallen die door de drugsverslaafden worden gepleegd. Deze situatie wordt als zeer ernstig ervaren door het assembleelid. Hij wordt elke dag geconfronteerd met personen die nu drugsverslaafd blijken te zijn. Volgens verklaringen van deze personen zijn zij door de werkloosheid en schrijnende armoede in de polders in een vicieuze cirkel beland waar zij moeilijk uit kunnen komen. Vandaar de drang om troost te gaan zoeken in een joint. Echter blijkt dit bepaald niet de juiste oplossing te zijn. Betreffende de toename van het aantal drugsverslaafden heeft Jairam een aantal wijkvergaderingen belegd, om naar een oplossingsmodel te zoeken zodat dit fenomeen geminimaliseerd kan worden.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,24-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics