Nickerie.Net, dinsdag 24 oktober 2006


Oplossing voor waterprobleem bejaardentehuis

Just Vriesde en Shalisha Madarun

21/10/2006

NIEUW-NICKERIE - Verschillende donateurs hebben toezeggingen gedaan om bij te dragen aan de betaling van de waterrekening van huize Francis. Het beheer van het bejaardentehuis trok deze week aan de bel, omdat het de 11.500 Surinaamse dollar voor het waterverbruik van het afgelopen jaar niet kan voldoen. De drieentwintig senioren die in het pand wonen zijn al dagenlang verstoken van water aangezien de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) de toevoer zolang heeft stopgezet.

Volgens Rudi Pawirodihardjo, vestigingshoofd van de SWM in Nickerie, is het water niet afgesloten omdat de rekeningen niet betaald zijn, maar omdat de huidige waterleidinginstallatie defect is. Volgens hem had het tehuis als sociale instelling op een kosteloze service kunnen rekenen mits de onregelmatigheden tijdig waren doorgegeven. De directie en de Raad van Commissarissen van de Finabank in Nieuw-Nickerie heeft ter ere van het vijftienjarig bestaan van de bank 3500 Surinaamse dollars beschikbaar gesteld om de installatie van huize Francis te verbeteren. "Wij hebben niet op de kosten gelet, maar duidelijk gekeken welke zaken prioriteit hebben. In ons opzicht is de situatie in huize Francis zo ernstig dat daar zeer snel verandering in moet komen," legt bankmanager Bharet Jairam uit. De stichting Vrienden van Nickerie is benaderd om samen met de beheerders van de bejaardenopvang een structurele oplossing te zoeken. "De senioren betalen 100 Surinaamse dollars per maand. Dat betekent dat de inkomsten van het tehuis ook in de toekomst ontoereikend zullen zijn, "laat beheerder Richenel Smaal weten.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,24-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics