Nickerie.Net, dinsdag 24 oktober 2006


SPBA vraagt restitutie voor de komende twee seizoenen

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft per brief minister Kermechand Raghoebarsing van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) gevraagd de restitutie van verbruiksbelasting op dieselolie voor de komende twee seizoenen ook uit te keren aan de rijstboeren.

Harinandan Oemraw, bestuurslid tevens woordvoerder van de boerenorganisatie zegt dat de overheid sedert het voorjaarsseizoen 2004 overgegaan is tot de uitbetaling van de restitutie van verbruiksbelasting op diesel aan de rijstboeren. "Voor onze rijstboeren die vaak onder niet ideale omstandigheden moeten produceren en niet altijd gunstige padieprijzen krijgen van de opkopers, is de toekenning van de bovengenoemde restitutie een welkome tegemoetkoming, waarvoor het bestuur van de SPBA de overheid zeer erkentelijk is," zegt Oemraw. De verwachting is dat de uitbetaling over het hoofdseizoen 2006 ook binnenkort plaatsvinden, maar de boerenorganisatie vraagt of dat in versneld tempo kan plaatsvinden, zodat met de voorbereidingen ten behoeve van de komende inzaai kan worden begonnen.

De SPBA voorman is van mening dat hoewel nog niet alle problemen van de rijstboeren hiermee zijn opgelost, toch de nodige impulsen gegeven worden om de productieactiviteiten in het rijstdistrict voort te zetten. Tegen die achtergrond doen zij dan ook een dringend beroep op de bewindsman om, in ieder geval voor wat betreft de komende twee seizoenen, de restitutie te willen doen veiligstellen.

Enkele dagen geleden heeft Jagdies Bhansingh, waarnemend directeur LVV, aangegeven de procedure van uitbetaling van de achterliggende seizoenen te zullen evalueren om te beslissen hoe verder te gaan. Nagegaan zal worden wat de wereldmarktprijs is van rijst en wat het kostenplaatje van de boeren is. Op basis van die gegevens zal het ministerie van LVV nagaan of restitutie voor de komende twee seizoenen noodzakelijk is.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,24-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics