Nickerie.Net, dinsdag 24 oktober 2006


Training leerkrachten methode BV-taal 4 in Nickerie

Just Vriesde

NIEUW-NICKERIE - Zestien leerkrachten van de VOJ-scholen in Coronie en Nickerie hebben gisteren een eendaagse training BV-taal ondergaan. Het gaat om leraren Nederlands die in de vierde klas les geven. "We zijn voorstaander van vernieuwing en verandering binnen de Nederlandse taal. Ons eigene is wat wij willen en wij moeten daar naar toe werken. Omdat we dat niet hebben is het ons aanbevolen door het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) om uit meerdere taalmethoden een keus te doen. Dus hebben we gekozen voor de methode BV -taal,"zegt Carmen Helstone -Rijker, coordinator leerkrachten bij het Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau.

Het is de bedoeling dat de leerkrachten drie keer per jaar de resultaten evalueren en vervolgtrainingen ondergaan. Bij de evaluatie wordt het reeds afgewerkt deel besproken, met name of en hoe de handleiding geholpen heeft, waarna een discussie op gang wordt gebracht over de plus- en minpunten. De vervolgtraining bestaat uit het behandelen van de nieuwe handleiding . Hierin komen aspecten aan de orde, zoals hoe om te gaan met de leerstof , het omgaan met leerlingen en welke spelling te gebruiken.

Leerkrachten die aan de training deelnemen vinden deze tekort. Over de frequentie merken ze op dat het met drie keer per jaar wel te doen is. "De handleiding is duidelijk genoeg en bij het goed doornemen daarvan maakt het je wegwijs," zegt een zelfverzekerde leerkracht. Het algemeen taaldoel is dat na het afsluiten van de lagere school de leerling in staat moet zijn om op zijn niveau het Nederlands dat voor hem/haar een tweede taal is, zowel actief als passief te beheersen, zodat hij in staat is zowel mondeling als schriftelijk eigen gedachten te formuleren en die van anderen te begrijpen. Volgende week dinsdag wordt een aanvang met BV-taal 4 voor de leerkrachten en Paramaribo gemaakt -.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,24-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics