Nickerie.Net, vrijdag 27 oktober 2006


Wereldbank dringt aan op bescherming regenwoud

door Vernon Texel

Paramaribo - Suriname staat op de tiende plaats van landen met het meeste tropische regenwoud. Dat meldt de Wereldbank. Brazilië is lijstaanvoerder en Nicaragua sluit het rijtje af van de twintig landen die zijn opgenomen in een onderzoeksrapport. Guyana staat op de elfde plek en Frans-Guyana op de dertiende.

Om de oerwouden te behouden, dringt de Wereldbank er bij de betrokken landen op aan, haast te maken met de verhandeling van zogenoemde carbon-emissies, of de uitstoot van koolstof: hierbij betalen ‘vervuilers’ voor de uitstoot van broeikasgassen aan landen of organisaties zorgen voor behoud en beheer van oerwoud. De aanmaak van extra zuurstof helpt de negatieve gevolgen van broeikasgassen te beperken. “Wereldwijde financiering van de carbon-emissies is een krachtige prikkel om ontbossing te stoppen”, zegt Francoise Bourguignon, senior vice-president van de Wereldbank. Compensatie om ontbossing te voorkomen helpt ontwikkelingslanden bij het beter beheer van hun bossen en vergroting van nationale inkomsten. Op deze manier helpen de landen ook aan de beperking van klimaatveranderingen en wordt tegelijk aan armoedebestrijding gedaan. Door ontbossing komt er veel meer koolzuurgas in de atmosfeer waardoor de temperatuur op aarde sneller stijgt. Wereldwijd wordt nog te veel aan kaalkap gedaan. Vooral in arme landen moet het oerwoud plaatsmaken voor landbouwgronden. Tot ruim tien jaar geleden was het bosgebied van de Guyana’s nog relatief onbedreigd. De druk op de bossen neemt echter snel toe, onder andere door de slechte economische situatie in Guyana en Suriname. De grootste bedreigingen zijn de niet-duurzame bosbouw en mijnbouw. Het Wereld Natuurfonds (WWF) wil dat het tropische bos in de Guyana’s gezond en veerkrachtig blijft door het bos op een duurzame manier te gebruiken voor sociaal-economische ontwikkeling. Daarom is enkele jaren geleden het initiatief genomen om de bossen te certificeren. In Guyana is dit al aardig op gang. In Suriname is het proces in maart van dit jaar gestart. Het gaat niet alleen om bescherming van het bos, maar ook om het duurzaam beheer van concessies. Onder meer de planning, kap- en uitsleepmethoden worden aangepast aan standaarden van de Forest Stewardship Council (FSC) of Raad voor Goed Bosbeheer. Daardoor wordt het oerwoud zo min mogelijk schade toegebracht. Houtproducten uit dergelijke bossen krijgen het FSC-keurmerk, waardoor consumenten ervan verzekerd zijn dat deze afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,27-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics