Nickerie.Net, vrijdag 27 oktober 2006


Industriegrond zeer gewild bij ‘nieuwe Chinezen’

door Ivan Cairo

27/10/2006
Paramaribo - Onder de ‘nieuwe’ Chinese immigranten is weinig behoefte aan domeingrond voor huizenbouw. De behoefte aan domeingrond om bedrijven op te zetten is veel groter. De Chinese immigranten zijn doorgaans financieel wel in staat particuliere terreinen te kopen voor woningbouw. Dat zegt minister Michael Jong Tjien Fa (RGB) in een vraaggesprek met dWT.

 


Minister Michael Jong Tjien Fa van RGB ontvangt vertegenwoordigers van de verschillende Chinese verenigingen.
dWT - Hijn Bijnen

Jong Tjien Fa ontving onlangs voorzitters en vertegenwoordigers van de verschillende Chinese verenigingen voor een onderhoud op zijn kantoor. Daarbij kwamen, naast de sociaal-maatschappelijke problemen van de immigranten, ook grondzaken aan de orde. Het bestaan van een nieuwe groep Chinese immigranten die via de Chinese verenigingen aan domeingrond probeert te komen, wordt door de minister ontkend noch bevestigd. Hij geeft aan, dat “iedereen aan domeingrond probeert te komen”, omdat deze nog gratis door de staat wordt verstrekt. Jong Tjien Fa heeft er geen moeite mee dat gronden worden aangevraagd, maar wijst er direct op dat er wel een bepaald beleid gevoerd wordt voor wie wel of niet in aanmerking komt.
  Veel grondaanvragen voor woningbouw heeft de minister niet gezien. Hij constateert een grotere vraag naar staatsterreinen vanuit de Chinese gemeenschap om grote bedrijven en industrieën op te zetten. Percelen waarop een eigendomstitel rust, zijn volgens hem vooral voor Chinese ondernemers aantrekkelijker, omdat zij daarmee ook gemakkelijker zaken kunnen doen.

De minister besprak met zijn bezoekers ook problemen bij het verkrijgen van bedrijfsvergunningen en knelpunten van het immigratie- en vreemdelingenbeleid. Jong Tjien Fa heeft de Chinese verenigingen voorgehouden dat voor een beter functioneren in de Surinaamse samenleving de integratie van de nieuwe stroom immigranten inclusief de Brazilianen, belangrijk is.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,27-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics