Nickerie.Net, maandag 30 oktober 2006


Bestuur adviesraad en Mr. Jagernath Lachmon Wetenschappelijk Instituut geļnstalleerd

Paramaribo -  Het bestuur van de VHP heeft in zijn vergadering van zondag 29 oktober 2006, conform de statuten, na de gehouden bestuursverkiezingen van 16 Juli 2006, de nieuwe samenstelling van zowel de VHP-adviesraad als het Mr. Jagernath Lachmon Wetenschappelijk Instituut goedgekeurd waardoor de weg werd vrijgemaakt voor de installatie van deze twee VHP-organen, voor een zittingsperiode gelijk aan die van het hoofdbestuur. Conform eerder besluit heeft de voorzitter van de VHP, Ramdien Sardjoe, op dezelfde dag het nieuw bestuur en de leden van de sedert 1987 bestaande adviesraad geļnstalleerd.

De nieuwe samenstelling van de raad bestaat uit 40 personen, waarvan 20 reeds zitting hadden in de vorige periode, 2001 –2006, en 20 nieuwe leden. Het bestuur van de adviesraad wordt geleid door ir. R. Shankar, voorzitter, drs. W. Dwarkasing, mr. G. Gangaram Panday, mr. R. Soeroedjbali en de heer V. Chotkhan, allen leden. Ook installeerde voorzitter Sardjoe de nieuwe leden en het nieuwe bestuur van het Mr. Jagernath Lachmon Wetenschappelijk Instituut. Het Mr. Jagernath Lachmon Wetenschappelijk Instituut werd in 2002 ingesteld en de nieuwe formatie bestaat uit 50 personen die allen een academische graad hebben.

 Hiervan heeft minstens 80% de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt. Dit instituut wordt geleid door een bestuur bestaande uit de heer drs. M. Hassankhan, voorzitter, mevr. mr. S. Chandrika Singh, drs. R. Adhin, drs. R. Dwarkasing en mr. V. Joella. In zijn acceptatie-rede vroeg drs. Hassankhan, voorzitter, aandacht en toestemming voor de mogelijke uitbreiding van de bemensing van dit instituut, daar het hem bekend was dat er nog vele jonge academici waren die graag hun diensten via de VHP aan de gemeenschap wilden aanbieden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,30-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics