Nickerie.Net, maandag 30 oktober 2006


Indiërs hebben garantstelling nodig

Paramaribo -  ‘Geen enkele Indiër kan naar Suriname afreizen op basis van een visumaanvraag die hij bij de Surinaamse ambassade in India pleegt. Alle visumaanvragen moeten hier gepleegd worden, waarbij een Surinamer voor hem garant staat. Dit geldt voor zowel de toeristen als de investeerders uit India.’ Dit gaf Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname, (AKMOS), in een vraaggesprek met DBS te kennen. Binda is de mening toegedaan dat er een discriminatoir beleid in Suriname met betrekking tot dit vraagstuk wordt gevoerd.

Zo hebben verschillende bedrijven uit India brieven geschreven naar instanties voor eventuele investeringen in Suriname, echter zonder enige response van de Surinaamse regering. ‘Zelfs de brief die door een diamantbedrijf werd geschreven naar een der ministeries voor een oriënterend bezoek in Suriname, werd niet beantwoord. Ondanks het feit dat India aan Suriname een creditline van dertig tot veertig miljoen zal geven, kunnen Indiërs niet naar hier komen. Men moet een heel omslachtige weg afleggen vooraleer in aanmerking te komen voor een visum.

En dat doet men niet met een land dat jouw tegemoet komt met een creditline,’ zei Binda, die ook zit in de werkcommissie Suriname-India voor wat betreft de creditline. ‘Ik heb dit punt ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken aangekaart. Hij zegt het vreemd te vinden dat er wel bundels vol Chinezen hier komen, terwijl het andere Aziaten heel moeilijk wordt gemaakt. De minister van Buitenlandse Zaken, Lygia Kraag-Keteldijk, hiermede geconfronteerd, zegt hieromtrent contact te hebben gehad met de ambassade in India, die aangegeven heeft hiervan niet op de hoogte te zijn.

Zelfs heeft zij nooit een brief van één of andere investeerder uit India onder ogen gehad, maar geeft aan deze zaak te zullen onderzoeken. ‘Het ligt aan de betrokken investeerders om zich duidelijk kenbaar te maken, waardoor zaken goed aangepakt worden. Ten aanzien van de visumaanvraag zegt de minister na te zullen gaan wat de precieze procedure is en die bekend te zullen maken.

Bianca Bourne

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,30-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics