Nickerie.Net, maandag 30 oktober 2006


ĎFinanciŽleí decentralisatie op 9 november

Hugo den Boer, 30/10/2006

MOENGO - De certificering van level 1 van de vijf districten Wanica, Marowijne, Nickerie, Para en Commewijne die deelnemen aan de pilot van het decentralisatieprogramma van het overheidsapparaat vindt 9 november plaats. Dit bevestigt Bas Ahmadali, managing director van het project. Hij verwacht dat de certificering van level 2 ook dit jaar plaatsvindt, zodat de uitvoering begin 2007 kan starten. De districtsraden (dr) en ressortsraden (rr) zullen dan actief deelnemen aan het opstellen van districtsplannen en begrotingen van 2008. Dr- en rr-leden worden getraind om deze verantwoordelijke taak uit te voeren.

In het decentralisatieproces moeten de districten stapsgewijs aan verschillende voorwaarden voldoen. In 2004 en 2005 kregen de vijf pilot districten een technische certificering ter bevestiging dat aan de personele en materiŽle voorwaarden voor decentralisatie is voldaan. In de certificering van 9 november wordt aangegeven dat de districten volgens de programma-eisen in staat zijn de hun financiŽle huishouding zelfstandig te voeren.

Alle dr-leden en de voorzitters en ondervoorzitters van de ressortraden worden in vier sessies getraind in budget en financieel management. In Wanica en Marowijne is de training vorige week afgerond met de uitreiking van certificaten aan de deelnemers. In november worden de raadsleden van Commewijne, Para en Nickerie getraind.

Taskmanager Diana Bruma legt uit dat de raadsleden bewust gemaakt worden van hun taak in de begrotingscyclus. ďRaadsleden moeten de noden en behoeften van de bevolking opnemen, prioriteiten stellen en het financiŽle plaatje opstellen.Ē Voor Marowijne doet een groep cursisten met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveau mee.

Trainster Jenny Johns-Christopher evalueert de cursus en adviseert om bij een komende verkiezing voorwaarden aan het opleidingsniveau te stellen van hen die op de kiezerslijst komen. Ahmadali vindt echter dat het opleidingsniveau van kandidaten niet bij wet te bepalen is, maar een verantwoordelijkheid is van de politieke partijen. Hij stelt voor om een profiel te maken waaraan een kandidaat zou moeten voldoen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,30-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics