Nickerie.Net, maandag 30 oktober 2006


Amazonelanden maken regionaal ontwikkelingsplan

Paramaribo - Met Suriname in de spits komen de landen van het Amazonegebied begin komende week bijeen om voorstellen te doen voor een regionaal actieprogramma. De regering wil Surinames betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Amazonegebied bevorderen en organiseert maandag en dinsdag een nationale consultatieronde met vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen en de Organisatie van het Verdrag voor Amazonische Samenwerking (ACTO).

Tijdens de ACTO-vergadering in september 2004 besloten ministers van Buitenlandse Zaken om consultatieronden met de ‘civil society’ te houden in de lidlanden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) zal vertegenwoordigers raadplegen van verschillende ministeries, organisaties van inheemsen en marrons, het bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, de Anton de Kom universiteit en de vakbeweging. Dit proces moet ertoe leiden dat voorstellen van Surinaamse belanghebbenden worden opgenomen in een regionaal actieprogramma van de ACTO, schrijft Buza in een verklaring.

De secretaris-generaal van deze organisatie, Rosalia Arteaga, komt naar Suriname voor de bijeenkomst en zal ook werkbesprekingen voeren met minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken en andere autoriteiten. Ook zal ze beleefdheidsbezoeken brengen aan de president en de voorzitter van het parlement. Buza meldt, dat Arteaga’s werkbezoek gezien moet worden in het licht van Surinames verhoogde participatie binnen de organisatie.

Suriname heeft een kandidaat voorgedragen voor de functie van regionaal coördinator voor inheemse aangelegenheden op het permanente secretariaat van de ACTO in Brasilia. Verwacht wordt dat de lidlanden de kandidaatstelling binnenkort zullen goedkeuren. Met de kandidaatstelling geeft Buza invulling aan het beleidsuitgangspunt van het ministerie om Surinaamse burgers bij internationale organisaties te plaatsen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,30-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics