Nickerie.Net, woensdag 01 november 2006


Uitspraak bodemprocedure Surlandarbeiders Nickerie

Nickerie -  Op 7 november vindt de uitspraak plaats in de bodemprocedure over de kwestie van de uitbetaling van de Surlandarbeiders van Nickerie. De in totaal 153 Surland arbeiders, die sedert 1999 bij de sluiting van het bedrijf niet zijn uitbetaald voor de verrichtte arbeid, worden bijgestaan door advocaat Dulam. De juridische vertegenwoordiger van de arbeiders Sewradj Baidjoe, verklaarde tegenover DBS dat er in deze kwestie zeker vier zittingen voor de rechter zijn geweest. Er is eerst een aanvang gemaakt met een kortgeding door de Surlandarbeiders tegen de directie van Surland.

De arbeiders werden bijgestaan door advocaat Jennifer Van Dijk - Silos. Echter leek er maar geen schot in deze zaak te komen. Na vier zittingen is er vonnis gewezen in deze zaak waarbij het voorstel is gedaan voor aantekenen van hoger beroep. De arbeiders zijn in het ongelijk gesteld. Baidjoe hoopt dat er geen politiek spelletje wordt gespeeld met het lot van de Surlandarbeiders. Hij hoopt dat de arbeiders daadwerkelijk beloond mogen worden voor de gedane arbeid. ‘Door de sluiting van het bedrijf hebben zij het al krap genoeg. Ze moeten allerlei hosselpraktijken doen om het hoofd boven water te houden. Ik hoop dat het recht van hun zijde mag zegevieren.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,01-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics