Nickerie.Net, donderdag 02 november 2006


Grondgebied Suriname wordt gedigitaliseerd

Eric Mahabier

Paramaribo - Over zes maanden zijn grote delen van de grondinformatie voor een ieder in digitale vorm toegankelijk. Met ruim 16.000 luchtfoto’s is dan het Surinaamse grondgebied digitaal in kaart gebracht. “Een heel bijzondere ontwikkeling, want dan hebben we foto's van alle lege percelen en alle gebouwen van ons land, kortom van het heel grondgebied”, zegt minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) aan dWT.

Hij voegt eraan toe dat veiligheidskleppen zullen worden ingebouwd, om misbruik van de informatie te voorkomen, “Criminele organisaties bijvoorbeeld moeten geen toegang tot het systeem kunnen krijgen, want het gaat om gevoelige informatie”, zegt de bewindsman. De digitalisering van grondinformatie gebeurt vanwege de invoering van het Grondregistratie en Land Informatie Systeem (GLIS). Hiermee is RGB in de toekomst in staat om digitale perceelkaarten bij grondaanvragen te maken. Dat gebeurt tot nu toe handmatig. “Wil je dan informatie hebben over bijvoorbeeld het perceel aan de Cornelis Jongbawstraat, waar RGB is gevestigd, dan zie je met één druk op de knop meteen de perceelkaart, de grootte van de grond en een overzicht van de huidige en voormalige eigenaars”, verduidelijkt Jong Tjien Fa.

De onderraad Grondzaken, een werkarm van de ministerraad, heeft intussen besloten de GLIS-wet, die voor goedkeuring bij De Nationale Assemblée ligt, nader te bestuderen. De wet is het wettelijk kader waarbinnen het gedigitaliseerd systeem moet gaan werken. Stakeholders hebben het ministerie de afgelopen periode gewezen op enkele onduidelijkheden in deze wet. In dit kader zal het parlement worden gevraagd de behandeling van het wetsontwerp aan te houden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,02-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics