Nickerie.Net, vrijdag 03 november 2006


Regering klaar voor ‘8 decemberproces’

door Ivan Cairo

Paramaribo - De regering is klaar voor het strafproces tegen de verdachten van de moord op vijftien personen op 8 december 1982. Alle logistieke, administratieve en veiligheidsvoorzieningen die door het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie zijn gevraagd, zijn door de regering getroffen. Het wachten is nu op de Krijgsraad, die nog een uitspraak moet doen over bezwaar- en verzoekschriften van een aantal verdachten.

Het strafproces zal worden gevoerd in een nieuw gebouw op het terrein van de marinebasis te Boxel, waar voortaan ook Krijgsraadszittingen zullen worden gehouden. “Wij zijn klaar, en we hebben ervoor gezorgd dat de Krijgsraad ook bij wet geregeld is. Middels een staatsbesluit is het gebouw officieel aangewezen als een gerechtsgebouw”, stelt justitieminister Chandrikapersad Santokhi tegenover dWT.

Ondertussen is hij door de waarnemend president van het hof, John von Niesewand, geïnformeerd dat een raadkamer is gevormd die de zaak gaat behandelen. Komende week voert de minister opnieuw overleg met Von Niesewand om zaken verder af te stemmen. “Wij hebben voorzieningen getroffen voor de leden van de rechterlijke macht, in het bijzonder voor de leden die tot deze raadkamer behoren en het ligt nu aan het hof om ervoor zorg te dragen dat de zaak plaatsvindt”, stelt Santokhi. Behalve om veiligheidsmaatregelen vroeg het hof ook om logistieke voorzieningen, zoals transport en speciale voorzieningen voor hun bewakers. De regering is bereid om aan alle voorzieningen te voldoen mits deze “gedekt zijn bij regelgeving”. Voor zaken waarin de wet niet voorziet, zullen alternatieven worden gezocht. Volgens Santokhi is er behoefte aan meer transportmiddelen voor zowel de rechterlijke macht als leden van het Openbaar Ministerie. Het besluit om deze aan te schaffen is al genomen en de aankopen vinden binnenkort plaats. De minister benadrukt dat “veiligheidsvoorzieningen die men gevraagd had zijn getroffen, alleen moet men ook gaan werken op basis van de feitelijkheid en niet die dingen gaan vragen die totaal niet in verband staan met de decemberzaak”. Het nieuwe gebouw van de Krijgsraad voldoet aan nationale en internationale standaarden op het gebied van veiligheid. “Elektronisch, instrumenteel, fysiek en qua personeel”, verduidelijkt de minister.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,03-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics