Nickerie.Net, maandag 06 november 2006


Opinie:

Underground economie in Suriname is groeiende

Paramaribo - De Surinaamsee economie teert op drugsgelden, wordt beweerd. Sommigen zouden zeggen: er is niets nieuws onder de zon. Wij zien het om ons heen: casino’s, de vele cambio’s, het bouwen van huizen, verkoop van grote aantallen auto’s, goederentransacties, etc.; allemaal zaken die mogelijk dekmantel zijn in onze economie. Een goed voorbeeld is de gewagmaking in ons land van de herkomst van goederen (bij voorbeeld bouwmaterialen) via containers bestemd voor nieuwbouw van een groot gebouw. Deze goederen worden dan oneigenlijk op de lokale markt verkocht.

 Jaarlijks gaat 150 tot 300 miljoen euro drugsgeld van Nederland naar Suriname. Dit blijkt uit een onderzoek van Brigitte Unger, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Utrecht. Het gaat om geld dat wordt verdiend met handel in cocaïne van Suriname naar Nederland en in XTC, dat vooral van Nederland naar Suriname gaat. Volgens Unger is de ondergrondse handel in Suriname goed voor de helft van de economie. Het betreft drugshandel, casino's en zwart werken. In Nederland is dit twaalf procent. Surinamers in Nederland sturen jaarlijks naar schatting honderd tot 115 miljoen euro 'legaal' geld naar hun moederland.

Dat is meer dan de ontwikkelingshulp, maar een stuk minder dan de hoeveelheid crimineel geld dat de grens overgaat. Slechts een klein deel daarvan gaat via de bank. Volgens Unger is dat niet goed, omdat het informele circuit niet is te controleren en wordt gebruikt voor witwassen, financiering van terroristen en drugsgeld. De underground economie is groeiende. Banken spelen een beperkte rol in onze economie. Witwasserij is flink aan de gang. De informele economie in ons land viert hoogtij. Belangrijke groepen in ons land vinden het niet erg. In opdracht van het ministerie van Financien van Nederland heeft de genoemde hoogleraar in Nederland een onderzoek gedaan naar de wijze waarop financiering van onze economie plaats vindt.

 Dit is even schrikken als dit bericht zo de internationale pers inkomt. Je staat voor paal als je als regering even niet op de hoogte bent van het rapport en op welke wijze informatie is verkregen en de bronnen zijn geraadpleegd. Welke instanties in Suriname hebben een rol gespeeld? Heeft men bij voorbeeld het ministerie van Financien geraadpleegd, ons Statistiekbureau, het Planbureau, de Centrale Bank, de andere banken, etc?. Merkwaardige berichtgeving zou je zeggen, waarbij de regering de gelegenheid niet heeft gekregen om haar mening te geven. Een bankier heeft al gezegd dat de cijfers niet kloppen.

 De schattingen kloppen niet. Laten wij hopen dat de Surinaamse regering inzage krijgt in het rapport om zodoende ook met een officiele mening te kunnen komen. Tegelijk zeggen wij: laten wij niet zo vroom zijn en laten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Al jaar en dag wordt inderdaad onze economie bestookt door allerlei oneigenlijke, informele effecten, waarvan de economie niet wordt gefinancierd via de banken danwel inkomsten uit uitsluitend de productie. De regering heeft er geen baat bij als zij steeds zaken moet uitzoeken en corrigeren. Dat gaat gewoon niet. Er spelen belangen, verhoudingen en netwerken een rol bij de onderhavige kwestie. Deze zaken spelen een dusdanige rol dat het bestuurders in ons land belemmert hun verantwoordelijkheid te nemen.

 En daarom is er een verschil in visie en beleving in ons land tussen politici en burgers of men armoede in het land wel of niet moet aanpakken. Want het is deze ondergrondse economie met zijn tentakels over ons heel land, waardoor er nog gesproken wordt van een stukje “economische leefbaarheid” in ons land. Want als de ondergrondse economie er niet was dan was de situatie in het land stukken erger. In vele landen in de wereld is de ondergrondse economie acceptabel rond de 5% van de nationale economie (van het Bruto Nationaal Produkt, BNP).

Voor Suriname is dit percentage naar alle waarschijnlijk onacceptabel. Daarmee praten wij de situatie niet goed. Niet voor niets doet onze minister van Justitie en Politie zijn best om met de omringende bondgenoten witwasserij aan te pakken en greep te krijgen op onze economie.De ondergrondse economie in ons land wordt zeer onderschat. Het is een stagnerende factor bij de ontwikkeling van ons land. Vele politici, vele ambtenaren en vele instituten zijn ten prooi gevallen aan dit ‘kankergezwel’. In hoeverre zijn wij als Surinamers bereid om werkelijk de oorlog te verklaren aan de ondergrondse economie of welk percentage van het BNP is acceptabel voor onze economie? Hierin schuilt ook de oplossing van het probleem.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,06-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics