Nickerie.Net, dinsdag 07 november 2006


Ministerie ROGB identificeert bouwkavels in stalweide

NIEUW NICKERIE - "Het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (ROGB) heeft in de afgelopen dagen bouwkavels geļdentificeerd in de eerste stalweide. Het gebied gelegen in het westelijk deel van het district Nickerie, zal binnenkort 400 bouwkavels van elk 600 vierkante meter moeten opleveren." Dat zei minister Michael Jong Tjien Fa van het ministerie van ROGB vrijdag jongstleden bij het uitreiken van bereidverklaringen in Nickerie. Daarnaast wil de bewindsman ook terreinen beschikbaar stellen voor gemeenschapsdoeleinden, zoals de bouw van scholen, aanleg van sportvelden en andere belangrijke zaken, die opgezet moeten worden voor de bewoners van dat gebied. Volgens de minister zijn er over een en ander ook gesprekken gevoerd met het bestuur van de stalweide. Bestuursleden van deze organisatie ontkennen echter gesprekken te hebben gevoerd met het ministerie.

Niet alleen Nickerie, maar ook andere districten van Suriname komen in aanmerking voor een soortgelijke verkavelingsproject. De bewindsman vertoefde in het westen van het land om 93 bereidverklaringen uit te reiken aan aanvragers van een perceel domeinland. Jong Tjien Fa zegt dat het om stukken gaat die sedert 1993 zijn ingediend, maar die zijn blijven liggen op het ministerie. Hij deelt niet de mening dat een bepaalde groep bevoordeeld wordt; het gaat om personen dwars door alle politieke organisaties in Nickerie heen. Hij blikte enkele maanden terug, toen door zijn ministerie ongeveer 370 bereidverklaringen aan landbouwers zijn verstrekt. "Die stukken zijn ook niet aan mensen van een bepaalde politieke groep verstrekt. Het gaat om Surinamers die geholpen werden," zei hij. Mensen die zijn opgeroepen om hun bescheiden in ontvangst te nemen, reageren blij met deze actie van het ministerie. "Titel hebben op een stuk terrein, geeft je meer zekerheid om het in ontwikkeling te brengen. Daardoor wordt je ook in staat gesteld om meer te halen uit dat stuk grond," reageerde een alleenstaande moeder. DWT.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

,06-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics