Nickerie.Net, vrijdag 10 november 2006


SWM Nickerie in staat oostelijke polders over te nemen

Asha Chaturi

NIEUW NICKERIE - "De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) Nickerie heeft zich voorbereid op toekomstige ontwikkelingen in het district en staat klaar om met goedkeuring van en financiering door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen het gebied in het oosten over te nemen," zegt Rudi Pawirodihardjo diensthoofd van SWM afdeling Nickerie tegenover dWT.

De waterdistributie door het ministerie in de oostelijke polders laat nu nog veel te wensen over. De distributie is onregelmatig: van tijd tot tijd is water beschikbaar, maar ook niet in alle gebieden. De buizen zijn verstopt en het water is niet altijd schoon. De gemeenschap heeft verheugd gereageerd op de plannen van de SWM, omdat ze gegarandeerd is van schoon en veilig drinkwater. "We hoeven niet langer te pinaren om schoon drinkwater," zegt een buurtbewoner. "Nu baad ik met water uit het kanaal en ik heb vaker last van jeuk," zegt een andere.

In augustus 2002 heeft de SWM het waterdistributienet van Nickerie West overgenomen. Dit is gedeeltelijk gefinancierd door de SWM, de gemeente Waterland, terwijl de resterende middelen uit de ‘Uitbreiding strategisch plan Overheid’ bijeen werden gebracht. De productie- en distributiefaciliteiten werden toen gerehabliteerd. Als resultaat kreeg de SWM voldoende productie, verbeterde drinkwater en hoge drukken op de distributienetten. Hydrofoor was toen overbodig. Dat is een positieve ontwikkeling voor de SWM die op grond daarvan bereid is het oosten over te nemen."Wel zullen de verbruikers die gebruik zullen maken van de faciliteiten van de SWM, zich moeten houden aan de SWM voorschriften.

De serviceverlening zal optimaal zijn en men zal continu over water beschikken. Ook zal men op tijd zijn financiele verplichtingen moeten nakomen. Momenteel is het zo dat men in de oostelijke polders een bedrag van SRD 7,50 per maand betaalt. Bij de SWM zal het bedrag afhangen van het verbruik van de client. Dus hoe zuiniger je met water omgaat, hoe minder je zal betalen," zegt Pawirodiharjo tot slot.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,10-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics