Nickerie.Net, vrijdag 10 november 2006


Eerste verscheping van rijst naar BraziliŽ

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Moenie Ramadhin, rijstexporteur, heeft in de afgelopen dagen een boot met 2.380 ton rijst geladen voor de nieuwe markt in BraziliŽ. "Het betreft de eerste verscheping naar ons buurland, die rechtsreeks uit Nickerie plaatsvindt," zegt de exporteur. Om de export naar BraziliŽ mogelijk te maken heeft de overheid in de afgelopen maanden heel wat werk verzet. Ramadhin heeft een contract om 10.000 ton rijst te leveren. De prijs op deze markt vindt Ramadhin niet direct hoog, maar in vergelijking met andere landen toch redelijk.

Hij kan zijn rijst voor ongeveer 300 Amerikaanse dollar per ton afzetten op de Braziliaanse markt. Ramadhin denkt dat er genoeg ruimte voor andere Surinaamse exporteurs om hun rijst op deze markt af te zetten. Lokale exporteurs kampen met het probleem dat grote schepen de haven niet kunnen aandoen, omdat de monding van de Nickerierivier niet diep genoeg is.

Ramadhin: "Er zijn kleine schepen die de haven te Nieuw Nickerie wel kunnen aandoen, maar dan worden wij met andere problemen geconfronteerd." Hij is er voorstander van dat de monding van de Nickerierivier wordt uitgebaggerd en de faciliteiten op de haven worden gemoderniseerd. In dat licht heeft de exporteur zelf gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van NV Havenbeheer, maar daar is niets uit gekomen.

Ramadhin is bereid te investeren in de aanpassing van de haven, maar stelt als voorwaarde dat hij de te plegen investering terugkrijgt. Hij schat dat de reparatie niet meer dan 25.000 Amerikaanse dollar zal kosten. "Momenteel moet onze rijst via de haven in Paramaribo geŽxporteerd worden en dat is een kostenverhogende factor van 20 Amerikaanse dollar per ton extra. In Guyana hebben exporteurs geen extra kosten en dat maakt dat zij ons beter kunnen beconcurreren op alle markten." Aldus Ramadhin.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,10-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics