Nickerie.Net, vrijdag 10 november 2006


Situatie Visafdeling genormaliseerd

Soemien Dipopawiro

IEUW-NICKERIE - Door tussenkomst van Hendrie Karijoikromo is het bedrijf SHABRIMAR bereid gevonden om ijs te leveren aan de visverkopers op de markt te Nieuw Nickerie. Hiervoor vond er een bespreking plaats op het commissariaat met de belanghebbenden in de visserijsector. Behalve de visserijdienst waren op deze bespreking ook aanwezig het BOG, de buurtmanager, de marktleiding en Hendrie Karijoikromo, die als intermediair optrad.

Het BOG had de vishal van de markt gesloten vanwege de onhygiŽnische toestanden bij de verkoop van vis. Eťn van voorwaarden van het BOG is dat vis goed afgedekt en geijsd moet worden aangeboden. Ondanks herhaaldelijke aanmaningen was er geen verandering gekomen in de manier waarop de vis voor verkoop werd uitgestald, waardoor het BOG genoodzaakt was de visafdeling te sluiten. Door de sluiting kwamen andere actoren in de visserijsector in problemen. De vissers zaten met hun vangst en konden deze met geen mogelijkheid kwijt. Hierdoor kwamen arbeidsplaatsen in de visserijsector in gedrang.

 "Ik meer mijn boot reeds vroeg in ochtend aan, vlak voor de vishal en lever mijn vangst van de dag rechtsstreeks aan de opkopers. Hierdoor garandeer ik dat de vis die ik lever vers is. Bij de sluiting van de visstands kon ik mijn vis nergens kwijt omdat de marktbezoekers niet zo vroeg komen en bovendien niet ineens grote hoeveelheden kopen. Wij kunnen niet in onze boot staan wachten op klanten." Aldus een van de visleveranciers aan de visafdeling.

Shabrimar heeft een grote freezer geplaatst op het marktterrein. Deze freezer wordt continu met ijs gevuld, waardoor de visverkopers makkelijk aan ijs kunnen komen. Met deze voorziening is de situatie op de visafdeling voorlopig genormaliseerd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,10-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics