Nickerie.Net, donderdag 09 november 2006


Landelijk tekort aan vroedvrouwen

Wageningers willen vroedvrouw en andere RGD arts

Nickerie -  Een groep Wageningers heeft haar beklag gedaan bij DBS dat zij niet tevreden is over de wijze waarop de dienstdoende arts werkt. De Wageningers zien graag dat RGD binnen niet al te lange tijd een andere arts daar zet, omdat zij geen vertrouwen meer hebben in de huidige dokter die naar hun zeggen de mensen onheus behandelt. Ook hebben de Wageningers aangegeven geen optimale gezondheidszorg te genieten en vaak door moeten trekken naar Nw Nickerie wat extra kosten met zich meebrengt.

De bewoners van het inheemse dorp Cupido, dat aan de Maratakkarivier ligt, gaan dubbel in de kosten om medische hulp te krijgen. Voor bevallingen en zwangerschapcontroles moeten de vrouwen van Wageningen special naar Nw Nickerie gaan. Ook de medicamentenvoorziening te Wageningen laat behoorlijk te wensen over. Voorts is aangegeven dat het hospitaal aldaar niks meer voorstelt en niet voldoende is bemensd.

 De bewoners van dit gebied hopen dat er binnen niet al te lange tijd verandering komt in de gezondheidszorg.RGD’s hoofd, drs.K.Matai, zei dat er ook elders in het land bejaarde doktoren nog werkzaam zijn en niet kan begrijpen waarom men problemen heeft met de arts die nu dienst doet te Wageningen. Ten aanzien van medicamentenvoorziening zei Matai dat Wageningers zich niet gedupeerd hoeven te voelen, want als er bepaalde medicijnen niet voorradig zijn die ook niet in de andere hulpapotheken te vinden zijn.

 Dat er een tekort is aan een vroedvrouw voor Wageningen, is volgens Matai een landelijk probleem, omdat er gewoon een groot tekort is aan dit soort mensen. Ook in bepaalde ressorten van Nickerie is er een tekort. Paradise bij voorbeeld heeft geen vroedvrouw, terwijl op Corantijn er wel iemand bereid is gevonden om voor een maand dienst te doen en daarna weer vertrekt.” Zelfs artsen van Nickeriaanse komaf weigeren om naar Wageningen en elders in Nickerie te komen werken”, zei Matai.’In het tekort aan vroedvrouwen zal pas een ommekeer komen wanneer mensen van hier het besluit nemen om op de vierjarige opleiding te gaan en daarna terug keren om hun district te dienen’.

Volgens K.Matai, RGD arts tevens DNA lid, zijn jongeren van het HAVO en andere middelbare opleidingen destijds aangespoord om deze richting op te gaan, maar ze hebben daaraan geen gehoor gegeven terwijl er een enorme behoefte bestaat aan vroedvrouwen in ons land. Het tekort aan goed opgeleide vroedvrouwen zal voorlopig blijven bestaan, zegt Matai, daar zij ook naar het buitenland vertrekken en een deel van hen met pensioen gaat.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,10-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics