Nickerie.Net, donderdag 09 november 2006


Parlementaire delegatie naar maritiem geschil

Eric Mahabier, 08/11/2006

Paramaribo - Een parlementaire delegatie zal van 7 tot en met 20 december in Washington DC de pleidooien bijwonen van het maritieme grensconflict tussen Suriname en Guyana. Dit gebeurt op uitnodiging van president Ronald Venetiaan. Het parlement heeft in huishoudelijke vergadering besloten twee coalitieleden en een oppositielid af te vaardigen. Voor de coalitie zijn dat Nieuw Front fractieleider Otmar Rodgers en DA’91 fractieleider Winston Jessurun. De oppositie neemt deze week een besluit over de afvaardiging.

Met het Arbitrage College van de Verenigde Naties inzake de Rechten van de Zee (Unclos) zijn beide landen overeengekomen dat de pleidooien in die periode worden gehouden. Het arbitrageproces kwam op gang, nadat Guyana in februari 2004 bij de Verenigde Naties een klacht tegen Suriname deponeerde.

Guyana heeft op 1 april dit jaar zijn repliek op Surinames reactie op zijn vordering bij het tribunaal ingediend. Suriname heeft in september de dupliek, het weerwoord op de Guyanese stellingen, ingediend. Partijen bereiden zich nu voor op de mondelinge toelichting van hun standpunten over de feitelijke gang van zaken en over de toepasselijke regels van het internationaal recht. “De assemblee heeft inhoudelijk als zodanig geen bijdrage te leveren bij de pleidooien. Maar omdat het om een heel belangrijke zaak gaat wil het parlement zelf de gang van zaken waarnemen. Wij gaan alles zoals wij dat observeren aan het parlement rapporteren”, zegt Jessurun. Hij herinnert eraan dat de regering diverse keren het parlement in comité generaal, geheime vergadering, de stand van zaken over het grensgeschil heeft geïnformeerd.

De laatste comité generaal over het maritiem geschil is vorige maand gehouden. Jessurun hoopt dat door overleg een oplossing bereikt kan worden in dit grensgeschil. Waarnemend fractieleider Yvonne Raveles van de Volksalliantie voor Vooruitgang (VVV): “Wij van het parlement hebben geen constructieve bijdrage te leveren. Onze fractie heeft een bijdrage willen leveren in de persoon van ex president Jules Wijdenbosch. Hij wilde gehoord worden in deze kwestie maar daarvan is niets terecht gekomen. Daar konden wij een wezenlijke bijdrage leveren en niet door naar te Washington gaan als stoelvulling.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,10-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics