Nickerie.Net, donderdag 09 november 2006


Regering wil weer rechtspleging in districten

Eric Mahabier, 8-11-2006

Paramaribo - De regering overweegt om de rechtspleging weer te decentraliseren. In diverse districten werden jaren geleden maandelijks enkele dagen Derde Kanton-zittingen gehouden. Het tekort aan rechters en personeel was de oorzaak dat deze zittingen op gegeven moment stopten. In het district Nickerie worden twee dagen per maand, rechtszaken behandeld. In Saramacca staat nog een rechtszaal naast het Commissariaat onbenut.

Vicepresident Ramdien Sardjoe zal bij de verdere discussies over de wet regelende de uitbreiding van het aantal rechters in de Raad van Ministers deze kwestie bespreken. “Als het hoger belang dat dient, moet de decentralisatie dan maar weer komen”, zegt voorzitter Alwin Baarh van de Surinaamse Orde van Advocaten. Hij benadrukt dat er wettelijke en fysieke voorzieningen moeten worden getroffen bij deze decentralisatie.

Zo moet de rechtszaal bij wet zijn geregeld en moeten fysieke maatregelen worden getroffen om een rechtszaal in een bepaald district in te richten. “Maar het moet ook niet zo zijn dat je bijvoorbeeld voor een zaak helemaal naar Apoera gaat met rechters, administratief personeel, officier van justitie en advocaten”, stelt Baarh. Oud rechter Shardapersad Gangaram Panday juicht deze ontwikkelingen toe. Hij vindt dat met de eventuele decentralisatie ook mogelijkheden moeten worden bekeken om in bepaalde districten een “vaste rechtbank” neer te zetten.

Als voorbeeld noemt hij Nickerie. “Gezien de populatie kan je daar een rechter en officier van justitie stationeren in plaats van ze maandelijks een paar keren daar naartoe te sturen. Je krijgt dan ook een hele rechtsgemeenschap daar waar ook advocaten zich zullen vestigen.” De noodzaak daartoe moet echter eerst met alle betrokkenen worden nagegaan. “Manpower” speelt bij de decentralisatie volgens hem een belangrijke rol. “Ik ging ook naar Nickerie enkele keren per maand en wat ik daar kon realiseren aan rechtszaken was afhankelijk van mijn bezigheden in Paramaribo”, stelt Gangaram Panday. Sardjoe denkt binnen twee weken de uitbreiding van de rechterlijke macht als agendapunt op de reguliere vergadering van de ministerraad te plaatsen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,10-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics