Nickerie.Net, zondag 12 november 2006


Expo Natuurbeheer groot succes

Kenneth Donk, 11/11/2006

NIEUW-NICKERIE - "De expositie van het natuurbeheer in Suriname, die van 6 tot en 10 november 2006 in Nickerie is gehouden was een groot succes." Dat zegt Rudi Esajas, coördinator bij 's Landsbosbeheer, belast met natuureducatie. De expo, die in het multicultureel centrum ‘De Brug’ van de EBGS aan de G.G. Maynardstraat werd gehouden, is op 10 november tegen een uur in middag gesloten. De participatie van de schooljeugd was zeer bevredigend.

Er was veel belangstelling voor Taxidermie, de afdeling van de opgezette dieren. Volgens Esajas zijn er grote vorderingen gemaakt op het gebied van natuurbehoud in Suriname. Er zij vele reservaten vooral in het binnenland en vele beheersgebieden, voornamelijk in de kustvlakte. Het verschil tussen die twee is, dat in de beheersgebieden economische activiteiten mogen worden ontplooid. Een voorbeeld daarvan is het Bigi Pan gebied in Nickerie, waar gevist en gejaagd mag worden. Het maakt deel uit van het Bijzonder Beheersgebied, dat ligt in het noord-westelijk deel van onze kustzone, ten noorden van de oost-west verbinding, tussen het kanaal van Burnside en de Nickerierivier. Dit Bijzonder Beheersgebied heeft een landoppervlak van ongeveer 68.000 hectaren, en een even groot zeeoppervlak. Bigi Pan is de grootste (open water) lagune binnen het Bijzonder Beheersgebied en ook de grootste van Suriname.

Esajas maakt zich echter zorgen; hij vertelt: "Ik maak mij vooral zorgen over de Rode Ibissen. Nabij de Zeedijk in Nickerie, hebben veel reigers en ook de Ibissen hun broedplaats. Deze wordt voordurend verstoord door stropers. Het is jammer, want een geweerschot kan het einde van de broedplaats betekenen. De plaats kan een toeristische attractie zijn, als men de vogels met rust laat. Een geweldige deviezenbron kan hier worden opgebouwd. Birdswatchers staan in de hele wereld klaar om er te komen. Geef de vogels en Suriname een kans!"

Met de voorlichting in Nickerie van de Dienst Lands Bosbeheer (LBB), waar Natuurbeheer onder ressorteert, zijn Jasodra Rampersad en Astrid Moore belast. Rampersad: " De expo is heel leuk geweest voor de kinderen. Het was goed bezocht. De kinderen waren zeer enthousiast." Volgens Moore is een vruchtbare periode afgesloten. Vooral de Glo-scholen hebben goed op de uitnodiging ingespeeld. " Dit zullen wij zeker herhalen", zegt ze.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,11-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics