Nickerie.Net, maandag 13 november 2006


‘Restricties op tabak opvoeren’

Lorenzo Irion, 13/11/2006

Paramaribo - Suriname moet maatregelen treffen ter bestrijding van valsheid, misleiding en bedrog op de verpakking en label van tabak en tabaksproducten. Dit ter voorkoming van misleidende terminologie zoals ‘low tar’, ‘light’ en ‘ultra light’. Hierover zijn deelnemers aan de tussentijdse evaluatie van de ‘Conventie Raamwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op het Beheersen van Tabak’, het met elkaar eens.

De evaluatie vond plaats in de vergaderzaal van de Pan American Health Organization (PAHO). De deelnemers uit verschillende sectoren die betrokken zijn bij de implementatie van de conventie, benadrukten ook de noodzakelijke controle om de maatregelen effectief te laten zijn. Heather Selin, Regional Advisor Tabacco Control PAHO, gaf als voorbeeld dat in enkele landen de maatregel om geen sport en culturele activiteiten te sponsoren, al van kracht is.

Het valt op dat er een maas is gevonden om niet het product af te beelden bij sponsoring, maar slechts de naam abnormaal groot te vermelden. Selin prees Suriname dat het durfde om de belasting op tabak te verhogen. Op enkele uitzonderlijke gevallen na, leiden verhoogde belastingen op dit product, tot afname in consumptie. Het Bureau Alcohol en Drugs zegt achter het bestaan van een wet te zijn gekomen die ambtenaren verbiedt tijdens werkuren in werkruimten te roken.

Een deelnemer wilde weten of die wet die van 2003 dateert, niet discriminerend werkt. Het zou moeten gelden voor alle werknemers, omdat wetten niet tot doel moeten hebben slechts een bepaalde groep te treffen, meent hij. Suriname tekende het betreffende verdrag van de WHO op 24 juni 2004, maar heeft het nog niet geratificeerd. De conventie treedt in werking negentig dagen na ratificatie.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,13 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics