Nickerie.Net, maandag 13 november 2006


Padvinderij in Nickerie in opmars

Yolande Ho A Sjoe

NIEUW-NICKERIE - "Ik wist niet dat de padvinderij zo leuk was. Je leert er van alles; hoe je bijvoorbeeld eerbied moet hebben voor je ouderen en voor elkaar," vertelt de jeugdige Ruben Yarde, verkenner bij de Padvinderij. Ook de welpen leven zich elke vrijdag- en zaterdagmiddag uit op het voormalige Bikini terrein aan de Waterloostraat. "We zijn op 13 oktober jongstleden gestart met een groep van tien welpen en veertien verkenners op het Nationaal Project en vandaag telt de groep het dubbele aantal. Dit is voor ons een stimulans om verder te gaan We proberen het de jongeren zoveel mogelijk naar de zin te maken," zegt vaandrig Maureen Wielzen.

Volgens Carlo Palmtak, eerste penningmeester tevens trainingscoördinator, is de padvinderij een opvoedende beweging voor jonge mensen met als doel bij te dragen tot hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. "En daar willen we naartoe". De bedoeling is om de padvinderij in Nickerie op te krikken. "De jongeren willen we van de straat houden zodat ze werkelijk een gouden toekomst tegemoet gaan," zegt Palmtak . “Er zijn veertien vaandrigs met een groen-gele das voor Nieuw-Nickerie en het Nationaal Projekt. Er is bewust voor deze kleur gekozen, omdat groen staat voor vruchtbaarheid en geel voor een gouden toekomst”.

De padvinderij is nu in een opbouwende fase. Er zijn reeds gesprekken gevoerd met het hoofdkwartier in Paramaribo en is alle ondersteuning ons toegezegd. Het streven is erop gericht om de leiders te trainen, zodat zij op hun beurt de welpen en verkenners kunnen klaarstomen voor de installatie. Deze training zal ergens in het eerste kwartaal van het volgend jaar in Paramaribo plaatsvinden.

Palmtak tekent aan dat er een grote aanwas is onder de jongeren, waardoor de padvinderij steeds blijft groeien. De groep bestaat uit alle delen van de bevolking. De padvinderij is ook in de verschillende ressorten en wijken ondergebracht en reflecteert de behoeften van de specifieke gemeenschap. Ze behoren in een geest van gelijkwaardigheid tot een wereldwijde beweging, toegewijd aan vrede, vriendschap en dienst aan de gemeenschap. Het is een vrijwillige beweging die voor een ieder openstaat. Palmtak roept de jeugd op zich ook aan te sluiten bij de rest van de groep.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,13 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics