Nickerie.Net, dinsdag 14 november 2006


Minister RGB wil weiland afpakken van veehouders

Nickerie -  ‘Er zijn zoveel braak liggende domeingronden op betere locaties die u kunt verkavelen. Waarom verkavelt u niet de oude plantage Waterloo naast de Van Pettenpolder die braak ligt en kan aansluiten op Nieuw Nickerie? Waarom verkavelt u niet de Europolder in de buurt van Adron die aan de Oost-Westverbinding ligt en kan aansluiten op Nieuw Nickerie? Waarom verkavelt u niet de Prins Bernardpolder waar nauwelijks economische activiteiten worden ontplooid?’, zijn enkele van de vragen die leden van de Vereniging van Veehouders in een brief hebben gericht aan de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer, RGB.

Het gaat er namelijk om dat de minister van RGB via Rasonic Televisie verklaard zou hebben dat hij voornemens is de eerste stalweide in de Corantijnpolder te verkavelen in 400 kavels. Volgens de vereniging maken de landbouwers geen winst met het uitoefenen van landbouwwerkzaamheden op grond waarvan zij ervoor hebben gekozen om koeien te kweken. Vervolgens worden deze koeien ten verkoop aangeboden, waardoor de huishouding van de veeboeren in balans komt. Ook worden zij op deze manier voorzien van melk voor eigen consumptie. ‘In de Eerste Stalweide grazen momenteel ruim tweeduizend vijfhonderd runderen, en als u de Stalweide gaat verkavelen, hebt u dan gezorgd voor een andere bestemming voor de runderen? Hebt u door uw deskundigen laten onderzoeken welke economische nadelen dit voor ons zal meebrengen,’ staat verder in de brief.

 De veeboeren vragen zich in gemoede af wat de minister in feite wil realiseren met deze maatregel. ‘Hebt u misschien terreinen gereserveerd voor uw partijgenoten of op mensen die op u lijken? Vooral tegen de achtergrond dat dit stuk terrein sedert 73 jaren wordt geëxploiteerd door veehouders. ‘Zij zijn geboren en getogen op deze plek en zullen beslist niet met lede ogen toezien dat het stuk terrein van hen wordt afgepakt. Heer minister, wij veehouders zullen niet toezien dat u dit terrein van ons zo maar afneemt. Wij adviseren u om andere terreinen die braak liggen te verkavelen en te verdelen.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,13 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics