Nickerie.Net, dinsdag 14 november 2006


In verband met de Werelddiabetesdag heeft de redactie van Nickerie.Net voor u een aantal berichten verzameld over diabetes .

Wees alert en bewust over uw gezondheid!


Wereld Diabetes Dag: Diabeteszorg toegankelijk maken voor een ieder

Nancy de Randamiem -  dWT, 10/11/2006

Paramaribo - Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereld Diabetes Federatie (WDF), beiden organisatoren van de Wereld Diabetes Dag ieder jaar op 14 november - is gebleken dat de diabeteszorg ontoegankelijk is voor veel mensen. Met het thema ‘Diabetes Care for Everyone’, willen de WHO en de WDF deze zorg voor een ieder bereikbaar maken. Ook voor Suriname geldt dit probleem, bleek gisterochtend op het BOG-terrein aan de Rode Kruislaan tijdens de kick-off van een reeks van activiteiten in het kader van Wereld Diabetes Dag 2006.

Coördinator van het Nationaal Diabetes Programma, Cynthia Cooman, legde uit hoe in Suriname vooral ouderen, binnenlandbewoners, gehandicapten en sociaal zwakkeren de zorg niet krijgen die ze nodig hebben. Het Buro voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) bedacht daarom dit jaar als thema ‘Sukru no kan de yu basi, yepi de na alafasie’ om zo aan te geven dat de diabeteszorg wel beschikbaar is voor iedereen die dit nodig heeft, zolang diegene maar de zorg wenst te ontvangen en er moeite voor doet de zorg te krijgen. Voorlichting over preventie, het beschikbaar stellen van medicamenten en apparatuur en het toegankelijk maken van zorg voor eenieder, zijn daarom de nieuwe doelstellingen binnen het diabetesprogramma van het BOG. Alle ziekenhuisinstellingen en RGD-poliklinieken doen aan preventie en bestrijding van diabetes mellitus oftewel suikerziekte. Daarnaast zijn verschillende organisaties als de Stichting Diabetes Educatie Suriname (SDES), actief.

SDES-voorzitter Liesbeth Berggraaf juichte in haar toespraak de oprichting van de Diabetes Vereniging Suriname, twee jaar terug, toe. Berggraaf: “Het zijn de mensen zelf die zichzelf moeten helpen.” Want de stijgende trend wereldwijd van het aantal suikerpatiënten heeft vooral te maken met hun slechte leef- en eetgewoonten. Vet en veel eten en niet sporten geeft een verhoogde kans op diabetes. Waarnemend directeur van het BOG, Wim Bakker: “Het type diabetes dat vroeger alleen bij ouderen voorkwam, komt nu ook bij twaalfjarigen voor. De kinderen zijn veel te dik.“ Volgens Bakker is “educatie het fundament in de bestrijding van diabetes”. “Iedereen moet weten wat deze ziekte inhoudt en hoe het ontstaat.”

Op 12 november wordt in het SPA-Centrum aan de Fred Derbystraat een mini-beurs, een reeks seminars en een wandel-trimloop gehouden in het kader van Diabetesdag. In de kapel van het Diakonessenhuis vindt op 14 november om half elf een lezing plaats over gezonde voeding en lichaamsbeweging. Op 15 en 16 november organiseert het SDES een diabetessymposium in Torarica. Wie zijn bloedsuikerspiegel wil meten, dan dit van 13 tot en met 17 november doen van half acht tot negen uur ‘s morgens bij apotheek Soma.-.


Bespreking nieuwste ontwikkelingen suikerziekte

Beta Debidien - dWT 13-11-2006

NIEUW NICKERIE - In het kader van Wereld Diabetesdag ( 14 november) wordt op woensdag 15 en donderdag 16 november aanstaande voor artsen, verpleegkundigen, patiënten en belangstellenden een diabetessymposium gehouden in de Ballroom van Hotel Torarica. Chander Mahabier, voorzitter van de commissie ‘Coördinatie en Ondersteuning Gezondheidszorg Suriname’ (Cogesur), zegt dat tijdens dit symposium de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van suikerziekte en de diabetische voetzorg besproken zullen worden door experts uit binnen- als buitenland.

Mahabier tekent aan dat suikerziekte vrij veel voorkomt in Suriname. De complicaties die met deze ziekte gepaard gaan, zoals infecties, amputaties, nierfunctiestoornissen, hart- en vaatziekten en, op lange termijn, blindheid, hebben een enorme impact op het leven van vooral de patiënten, hun families, maar ook op de hele gemeenschap. Het is algemeen bekend dat met een optimale voorlichting over en behandeling van suikerziekte, een groot deel van de complicaties, waaronder bijvoorbeeld amputaties, voorkomen kunnen worden.

Op initiatief van Cogesur is ergens in 2004 het startsein gegeven voor de opleiding tot diabetesverpleegkundige in Suriname. Momenteel zijn er 60 diabetesverpleegkundigen opgeleid en in de praktijk werkzaam, niet alleen in de stad, maar ook in de districten. De diabetesverpleegkundige is in staat de voorlichting op een voor de patiënt begrijpelijke wijze te geven en in samenwerking met de diëetiste en de arts te komen tot een optimale afstemming van behandeling van de individuele patiënt.

Volgens Mahabier is het streven ook om 60 diabetesverzorgenden op te leiden. Het doel van deze opleiding is om ziekenverzorgende op te leiden , waardoor zij in staat zijn in samenwerking met de diabetesverpleegkundigen personen met diabetes mellitus te begeleiden. De theoretische en vooral het praktische deel van de opleiding is door de docenten aangepast aan het opleidings- en ervaringsniveau van de ziekenverzorgenden. De gezondheidsassistenten die werkzaam zijn in het binnenland zullen erbij betrokken worden.

"Met dit project hopen wij een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van diabeteszorg zowel in Paramaribo als in de districten en zijn wij ook ervan overtuigd dat het leidt tot significante daling van de complicaties van suikerziekte en dat het bijdraagt aan de kwaliteit van het leven van de diabetespatiënt." Aldus Mahabier.


Wat is diabetes?

Via voedsel krijgen we glucose (suiker) binnen. Glucose is de belangrijkste brandstof voor de cellen van het lichaam en moet uit het bloed worden opgenomen in deze cellen. Deze brandstof geeft ons de energie om te leven. De cellen kunnen dit alleen maar doen wanneer er ook insuline in het bloed aanwezig is.

Insuline

Insuline wordt gemaakt in de alvleesklier. Dat is een langwerpig orgaan dat achter de maag ligt. De alvleesklier geeft de insuline af aan het bloed zodra dat nodig is, dat wil zeggen wanneer er meer glucose in het bloed komt. De hoeveelheid insuline die de alvleesklier afgeeft aan het bloed, hangt af van de hoeveelheid glucose die er op dat moment in het bloed zit. Als er veel glucose in het bloed komt, bijvoorbeeld na een maaltijd, gaat de alvleesklier meer insuline aanmaken om de glucose bij zoveel mogelijk lichaamscellen te laten komen. Als er weinig of geen glucose in het bloed komt en het bloedglucosegehalte is laag, dan wordt er maar weinig insuline gemaakt. Er is dus steeds een evenwicht tussen glucosegehalte in het bloed en insuline. Door dit verfijnde systeem zorgt het lichaam ervoor dat bij gezonde mensen het bloedglucosegehalte tussen de 4 en 9 mmol/l (millimol per liter) blijft.

Te veel glucose in het bloed

Wanneer de alvleesklier geen of te weinig insuline maakt, wordt de bloedglucosespiegel te hoog en is er sprake van diabetes mellitus. De belangrijkste klachten daarbij zijn veel plassen, dorst en moeheid. De grote hoeveelheden urine ontstaan doordat het lichaam probeert het teveel aan glucose in het bloed via de nieren samen met vocht uit te scheiden. Dit gaat met veel vochtverlies gepaard, wat tot dorst leidt. Er zijn twee varianten van diabetes mellitus: type 1 en type 2. Zodra deze aandoening behandeld wordt, nemen de klachten meestal vrij snel af. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met behandelen en de bloedglucose onder controle te krijgen. Hiermee neemt de kans af op het ontwikkelen van ernstige gezondheidsproblemen die te maken hebben met diabetes mellitus.


Diabetes mellitus type 1

Bij deze vorm van diabetes werkt de alvleesklier niet meer. Er wordt dus geen insuline meer gemaakt. De hoeveelheid glucose in het bloed is dan continue te hoog. In Nederland hebben ongeveer 80.000 mensen diabetes mellitus type 1.

Oorzaak diabetes mellitus type 1

De oorzaak van diabetes mellitus type 1 is een combinatie van: - erfelijkheid - een doorgemaakte ziekte of infectie. Hierdoor gaat het lichaam antistoffen maken tegen de eigen insuline producerende cellen van de alvleesklier. Men spreekt dan van een auto-immuun reactie.

Verschijnselen

De verschijnselen van diabetes mellitus type 1 ontwikkelen zich snel, meestal binnen een paar weken. De klachten zijn onder andere veel plassen, dorst, moeheid en gewichtsverlies.

Op welke leeftijd treedt diabetes mellitus meestal op?

Meestal ontwikkelen mensen diabetes mellitus type 1 op jonge leeftijd. Vroeger werd deze vorm van diabetes daarom ook wel “jeugddiabetes” genoemd. Tegenwoordig spreekt men liever van insuline-afhankelijke diabetes, omdat dit type diabetes betekent dat levenslang insuline zal moeten worden gebruikt.

Behandeling

De behandeling van diabetes mellitus type 1 bestaat uit het toedienen van insuline per injectie of insuline pompje.


Diabetes mellitus type 2

De oorzaak van hoge bloedglucosespiegels bij diabetes mellitus type 2 is een combinatie van te weinig insuline en insulineresistentie. Insulineresistentie betekent dat de cellen minder gevoelig zijn geworden voor insuline, waardoor de opname van glucose moeilijker verloopt. Deze vorm van diabetes komt vaak voor bij mensen met overgewicht of obesitas. In Nederland hebben ongeveer 640.000 mensen diabetes mellitus type 2.

Oorzaak

De oorzaken van diabetes mellitus type 2 zijn onder meer: - Overgewicht - Verkeerd eetpatroon - Te weinig beweging - Stress - Erfelijkheid - Zwangerschapsdiabetes

Verschijnselen

De klachten zijn vaak hetzelfde als bij type 1: vaak plassen, veel dorst, moeheid en gewichtsverlies.

Op welke leeftijd treedt deze aandoening op?

Diabetes mellitus type 2 is een sluipend ziekteproces. In het begin merk je er niets van. Pas als de ziekte in de loop van de jaren verergert, wordt de ziekte pas ontdekt. Vandaar dat deze vorm van diabetes meestal voorkomt op latere leeftijd, dat wil zeggen bij mensen die ouder zijn dan veertig jaar. Om die reden wordt het vaak “ouderdomsdiabetes” genoemd. Inmiddels is dit een achterhaald begrip: ook jonge mensen kunnen tegenwoordig al diabetes mellitus type 2 hebben. Over het algemeen ontstaat diabetes mellitus type 2 bij kinderen door een verkeerd eetpatroon en te weinig bewegen.

Behandeling

De behandeling bestaat meestal in eerste instantie uit voedingsadviezen en meer bewegen. Daarnaast zijn er medicijnen die kunnen helpen de bloedglucose te verlagen.

Bron: www.diabetesplein.nl


10 november 2006

Jaarlijks sterven drie miljoen mensen door te veel suiker in bloed

Jaarlijks zouden meer dan 3 miljoen mensen sterven aan een overmaat aan suiker of glucose in het bloed. In totaal zouden 960.000 mensen direct sterven aan de gevolgen van diabetes en 2,2 miljoen door cardiovasculaire problemen. Dat blijkt uit studies die het Britse medische tijdschrift 'The Lancet' publiceerde.

Een te hoog gehalte aan glucose in het bloed doodt jaarlijks 3,16 miljoen mensen. Dat is drie keer het aantal dat in 2001 aan diabetes stierf.

Tabak en obesitas Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de jaarlijkse sterfte die veroorzaakt wordt door tabak (4,8 miljoen), door een te hoog cholesterolgehalte (3,9 miljoen) en door obesitas (2,4 miljoen). De oorzaak van de dood van ongeveer 1,5 miljoen mensen die sterven aan een hartinfarct en de 709.000 die sterven als gevolg van een hersenbloeding is een te grote hoeveelheid aan glucose in het bloed.

Zwak inkomen De meeste mensen die aan een hartinfarct of hersenbloeding sterven, leven in landen met een zwak of gemiddeld inkomen. In zuid-Azië komen de meeste infarcten voor, gevolgd door Europa en Centraal-Azië. In zuid-Azië werd ook het hoogste aantal sterfgevallen als gevolg van een hersenbloeding genoteerd.

Hart- en vaatziekten "Een te hoog gehalte van glucose in het bloed is een belangrijke oorzaak van de sterfte door hart- en vaatziekten in veel regio's in de wereld", aldus een van de onderzoekers. Hij roept op om diabetes en cardiovasculaire ziektes niet te behandelen alsof het problemen zijn die zich in verschillende domeinen bevinden.

Volgens de Internationale Diabetes Federatie (IDF) leden in 2003 194 miljoen aan diabetes en zal dat aantal tegen 2025 oplopen tot 350 miljoen.


23 oktober 2006

Diabetes en het GI-dieet

In landen als de VS en Groot-Brittannië is het laag-glycemisch dieet -kortweg: Low GI- mateloos populair. Ook de inmiddels bijna vergeten Europese dieetgoere Michel Montignac, baseerde zijn methode op de glycemisch index.Maar de aanwijzingen dat je kunt afvallen met een dieet dat je bloedsuikerspiegel niet snel laat stijgen, zijn flinterdun. Dat zegt dr. Edith Feskens van de afdeling Humane voeding van Wageningen Universiteit.

Australische winkels verkopen producten met een Low GI-logo, en populaire tijdschriften wijden geregeld artikelen aan Low GI. Het succes is misschien het gevolg van de op het eerste gezicht aannemelijke theorie achter het dieet. ‘Low GI betekent dat je geen voedingsmiddelen eet die de suiker-en dus insulinespiegel- snel laten stijgen’, zegt Feskens: ‘Daardoor krijg je minder snel honger, eet je minder en blijf je gezonder. Tenminste, dat zegt de theorie achter het dieet.’

In een overzichtsartikel in Acta Cardiologica analyseerde ze de beschikbare onderzoeksliteratuur over het nieuwe wonderdieet. ‘Er zijn wat kortdurende studies die zeggen dat je met Low GI kunt afvallen’, zegt Feskens. ‘Maar studies die langer dan drie maanden duren zijn nog niet gedaan. Ook zijn er niet zo veel aanwijzingen dat mensen door Low GI minder vaak hart- en vaatziekten of kanker krijgen. Er zijn wel een paar studies waaruit blijkt dat vrouwen met een dieet met een lage glycemische index minder vaak borstkanker krijgen, maar daar staan dan weer drie studies tegenover die geen enkel effect vinden.’

Ze houdt een slag om de arm als het gaat om suikerziekte. ‘Ik zeg niet dat Low GI de kans op diabetes-2 verkleint. Maar van alle mogelijke positieve gezondheidseffecten is dat de meest waarschijnlijke.’ Op dit moment loopt er een Europees onderzoek naar de langetermijneffecten van diëten met een lage glycemische index: het door Maastricht gecoördineerde project Diogenes. ‘Als dat is afgerond, weten we meer.’ Als voedingswetenschapper heeft Feskens nog meer bezwaren tegen Low GI. Als je het wilt volgen heb je een verregaande kennis over voeding nodig. ‘Aardappels hebben bijvoorbeeld een vrij hoge glycemische index. Als je aardappelen stampt en verwerkt tot puree, wordt die index nog hoger. Laat je aardappelen afkoelen, dan wordt hun glycemische index weer lager. Bovendien maakt het uit hoe zuur je maaltijd is. Neem je azijn bij je aardappelen, dan neemt de glycemische index af. Als blijkt dat een laag-glycemisch dieet echt gezond is, dan zullen de voorlichters er nog een hele kluif aan hebben om dat precies uit te leggen aan de consumenten.’


 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,13 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics