Nickerie.Net, maandag 20 november 2006


Nickeriaanse boeren vrezen afpakken gronden

Nickerie -  Verschillende Nickeriaanse boeren vrezen dat de Pertjajah Luhur hun landbouwarealen ook zal afpakken. De afgelopen periode heeft namelijk uitgewezen dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), dat beheert wordt door de PL, verscheidene terreinen heeft toegewezen aan de PL. Juridisch is dit wel correct, maar hiermee worden wel morele waarden en normen overboord gegooid. De vrees en angst onder de boeren, wordt onderkend door de ondervoorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw.

Ondanks dat het overgrote deel van de boeren tientallen jaren lang arbeid ontplooit op de landbouwgronden, hebben zij nog geen titel verkregen. De meeste percelen zijn huurpercelen. ‘Maar de PL moet niet denken dat zij de grap die zij eerder heeft uitgehaald bij de andere burgers, ook zal kunnen uithalen bij de boeren. Wij zullen krachtig hiertegen protesteren als de PL een landbouwareaal van een van de boeren afpakt. Dit protest zal uitmonden in een oorlog,’ verklaarde Oemraw met klem tegenover DBS. Hij kan het zich ook niet voorstellen dat de PL de Nickerianen zand in de ogen strooit. Zo is er in het prille begin bij het afpakken van het voetbalveld waar jongeren vele takken van sport beoefenden, gezegd dat er daar een bejaardentehuis opgezet zou worden.

Foto: Harrynandan Oemraw

Nu blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Integendeel, de PL zal op die plek een radio- en televisiestation doen verrijzen met slechts als doel meer achterban. Onlangs heeft ook de minister van RGB gezegd dat de eerste stalweide waarop momenteel honderden koeien grazen en die eveneens een bron van inkomsten is voor vele burgers, omgetoverd zal worden tot een verkavelingproject. ‘Weet de minister niet dat er koeien daar grazen en dat deze een bron van inkomsten voor velen zijn?’ vraagt Oemraw zich in gemoede af.

 Hij kan zich niet indenken dat een bewindsman op een dergelijke wijze te werk gaat, terwijl hij weet dat hij aan de broodwinning van personen komt. Ook de assembleeleden Soedeschand Jairam en Harriet Ramdien die in het district wonen, hebben geen goed woord over voor de handelingen die door de PL worden verricht in het district. Beiden geven aan dat er van hoger hand ingegrepen moet worden, voordat deze kwestie danig ‘explodeert’ en ernstige schade berokkent aan de samenleving.
Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,20 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics