Nickerie.Net, maandag 20 november 2006


ADHD informatiebijeenkomst voor leerkrachten

door Yolanda Ho Asjoe

NIEUW-NICKERIE - De Ouderfederatie "De Vuist" heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en de stichting Welzijnsinstituut Nickerie (WiN) afgelopen donderdag een informatiebijeenkomst gehouden in de vergaderzaal van hotel "Concord." Doel van deze vergadering was leerkrachten en schoolhoofden van Nickerie nader te informeren  hoe om te gaan met kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) of aandachtstekortstoornis.

Volgens de psychiater Frans Holdert worden kinderen met ADHD geboren en hebben dus extra aandacht, hulp en begeleiding nodig. "Er is te weinig menskracht om deze kinderen te helpen, terwijl dit probleem juist aangepakt en behandeld moet worden," zegt hij. Stataigeres hebben in de afgelopen dagen op de verschillende basisscholen onderzoek gedaan dat heeft uitgewezen dat het probleem emotioneel groter is dan verwacht. Daarnaast blijkt dat één of meer kinderen per klas aan ADHD lijden. "De kinderen hebben vaker en sterker last van hyperactiviteit wat direkt te merken is, terwijl aandachtstekortstoornis later pas opvalt," vertelt Holdert.

Hilde Neus, leerkracht,  is de mening toegedaan dat deze kinderen behoefte hebben aan beweging en zich vooral moeten uitleven. Voor de leraar is het daarom de kunst om de taken en opdrachten spannend te maken. "Er zijn heel veel kinderen met een leer- en leesprobleem, " zegt parlementariër Carmelita Ferreira. Ze stelt voor om de leerkrachten en de ouders te trainen, die zich meer met deze kinderen bezighouden. Marian Mac Nack van het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) vindt dat de kinderen integraal bekeken moeten worden. "De sociale situatie thuis speelt ook een belangrijke rol. Dit probleem zal aangekaart worden bij het ministerie van Onderwijs, " zegt ze.

Voor Onderwijsinspecteur Roy Katisa is dit een uitdaging. "Laten wij alles wat wij vandaag hebben meegekregen toepassen in de praktijk". Hij is ervan overtuigd dat dan in de toekomst betere schoolresultatten geboekt zullen worden in Nickerie.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,20 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics