Nickerie.Net, maandag 20 november 2006


Journalisten Kring ontmoet topdelegatie Amerikaanse ambassade

Kenneth Donk, 17/11/2006

NIEUW.NICKERIE - Als follow-up op de trainingen die de Amerikaanse ambassade op 8 september 2006 en van 13 oktober tot en met 15 oktober 2006 voor mediawerkers in Nickerie heeft georganiseerd, werd gisteren in Hotel Pak Hap een bijeenkomst met de participanten gehouden.

Tom Genton, Deputy Chief of Mission US Ambassy ging in op de vragen van mediawerkers van Nickerie.

In september was het Deborah Potter die een training verzorgde, terwijl professor Steve Coon in oktober de training leidde. Bij de laatste training hadden de mediawerkers de wens te kennen gegeven een ontmoeting te hebben met een topfunctionaris van de ambassade. Om hieraan gehoor te geven werd een ontmoeting georganiseerd op donderdag 16 november met Tom Genton, Deputy Chief of Mission U.S.Ambassy, en Andy Utschig, Political Officer.

Genton, de tweede man op de ambassade, belichtte de verschillende afdelingen van de ambassade, zoals de visumafdeling, de afdeling belast met politieke issues, mensenrechten en de afdeling DEA (Drug Enforcement Agency), die gaat over drugszaken en mensensmokkel. Hij besprak een topic uit het Handbook of Indepent Journalism met de aanwezigen. Het thema was " Objectivity and Fairness", de objectiviteit en de eerlijkheid in de nieuwsvergaring en berichtgeving.

Utschig benadrukte in zijn toespraak de plaats van de journalisten in de maatschappij. Hij zegt tevreden te zijn over het brede oordeel van journalisten in zaken die worden beschreven, maar begrijpt echter niet hoe in een zaak die door verschillende journalisten is gebracht, zoveel tegenstrijdige feiten kunnen zitten. De aanwezigen konden na de inleidingen vragen stellen. Zaken als het Amerikaans beleid inzake het terrorisme, het werk van journalisten, het visa- en mediabeleid kwamen aan de orde. Van de honderd procent controle op de Nederlandse luchthaven zei Genton: "Elk land heeft zijn eigen beleid. Elk land zal zijn eigen beleid zodanig bepalen en uitvoeren, dat gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd".

De voorzitter van de Journalisten Kring Nickerie, Richenel Small, is blij met de ontmoeting en reeds gegeven trainingen. "Ik ben zeer goed gestemd, dat de delegatie van de Amerikaanse ambassade met de komst naar Nickerie, ook aan de journalisten hebben gedacht. Ook met de toezegging dat de journalisten van Nickerie over alle nodige informatie over de Amerikaanse ambassade en het werk kunnen beschikken ben ik blij," zegt Small.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,20 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics