Nickerie.Net, maandag 20 november 2006


Pompen te Wakay in werking gesteld

Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (MCP), heeft gisteren rond 13.45 uur twee van de pompen te Wakay in werking gesteld. Het ligt in de bedoeling ook een derde pomp in te schakelen om de dreigende waterschaarste te voorkomen.Ē Dat zegt Kries Brindaben-Panday directeur van het Overliggend Waterschap aan dWT.

Door een tekort aan irrigatiewater waren veel rijstboeren enkele dagen geleden genoodzaakt de natte grondbewerking te staken. Hierdoor ontstond ook stagnatie in de najaarsinzaai 2006, die op maandag aanstaande van start zou moeten gaan.

Jagnandan Ganpat, CoŲrdinator Regio-West van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de leiding van het ministerie in Paramaribo op de hoogte gesteld van de situatie. Hij heeft een dringend beroep gedaan op onderdirecteur Bidjaikoemar Jagroe van de afdeling Landbouw, om zodanige maatregelen te treffen dat de pompen te Wakay met spoed in werking gesteld.

Directeur Bindraben-Panday van het Waterschap dankt dat door het in bedrijf stellen van de pompen de situatie in de verschillende polders binnen enkele dagen genormaliseerd zal zijn. Hij heeft het ministerie van LVV gevraagd de nodige financiŽle middelen vrij te maken om de kosten voor het in bedrijf houden van de pompen gedurende zes weken te dekken. waar ongeveer 900.000 Surinaamse dollar mee gemoeid zal zijn. Volgens hem zijn er ook verstoppingen op enkele plaatsen in het Corantijnkanaal. "Afhankelijk van de beweging van het water zal nagegaan worden hoe dit probleem wordt opgeheven," zegt hij.

Intussen heeft hij ook een aannemer ingeschakeld om een graafmachine in te zetten om daar waar dat noodzakelijk is snel in te grijpen. Panday geeft verder aan dat vice-president Ramdien Sardjoe zich vanmorgen zal oriŽnteren op het Corantijnkanaal. Sardjoe wil voorts zich laten informeren over de bouw van de in- en overlaten (de zwamppeilbeheersingwerken) in dat gebied.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,20 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics