Nickerie.Net, maandag 20 november 2006


Religieuze leiders pleiten voor een beter Nickerie

Shalisha Madarun

NIEUW-NICKERIE - Leiders van verschillende religieuze organisaties zijn gisteren bij elkaar gekomen om te praten over de gang van zaken in het district Nickerie. Deze bijeenkomst, in samenwerking met de Amerikaanse Ambassade, is gehouden in de vergaderzaal van Residence Inn .

 "De religieuze leiders zijn de beste mensen om mee te praten, omdat zij ook weten waar de gemeenschap mee kampt," vertelt Andy Utschig, Chef Politieke Betrekkingen van de ambassade aan dWT. "Om een gemeenschap te kunnen dienen moet je haar eerst goed kennen en begrijpen, vandaar dat wij de leiders willen betrekken in het geheel," zegt Utschig.

Eťn van de problemen die aan de orde kwam, was de veel voorkomende zelfmoord gevallen in Nickerie. De ambassade functionaris is van mening dat er na een verloop van tijd wel een oplossing hiervoor zal worden gevonden. Momenteel wordt bekeken welke mogelijkheden er liggen om het aantal gevallen van suicÔde terug te dringen. Utschig vindt het juist dat de leiders van de verschillende religiŽn een voorhoede rol vervullen in de gemeenschap. Hij wilde van hen ook weten hoe de jongeren zich gedragen en of zij de bedehuizen regelmatig bezoeken; de meningen hierover waren verdeeld.

Volgens Utschig kan al dan geen bezoek aan de kerk geen reden zijn voor de vele gevallen van zelfmoord in Nickerie. Afgesproken is om in de toekomst vaker zulke ontmoetingen te organiseren, zodat Nickerie positief wordt uitgedragen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,20 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics