Nickerie.Net, maandag 20 november 2006


UNDP betaalt rapport waterramp binnenland

Buitenlandse experts doen het werk

Paramaribo -  Suriname heeft géén buitenlandse consultant aangetrokken, maar de UNDP heeft dat aangeboden en ze werken met internationale experts. Ook betaalt de UNDP de kosten van de experts. Dit zegt de minister van Regionale Ontwikkeling , Michel Felisie, aan de krant op de vraag of Suriname geen kader heeft om het rapport van de afgelopen overstroming in het binnenland op te stellen en daarom een buitenlandse consultant moest aantrekken. Het rapport moest volgens de bewindsman nog naar zijn ministerie worden gestuurd. Tijdens de presentatie ervan heeft hij aangegeven dat het uitdrukken van de schade in geld nog niet alles is.

Foto : RO minister Michel Felisie

Het komt erop neer dat de oplossing niet ligt in het feit van het op tafel leggen van het geld en dat daarmee dan alle schade weggenomen is. Er zit veel meer hier achter, omdat heel wat van de schade niet in materiele zin kan worden uitgedrukt. Toen de vraag gesteld werd of er al een plan was opgesteld, antwoordde de bewindsman ontkennend. ‘We hebben nog geen plan’ was zijn antwoord. ‘Wat we nu doen is dat we een programma hebben om te komen tot een plan’, aldus Felisie. De bedoeling is om in het eerste kwartaal van 2007 een duidelijk beeld van het rapport te hebben.

Zahier Azizahamad

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,20 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics