Nickerie.Net, maandag 20 november 2006


Van tekststructuur naar tekstanalyse

Kenneth Donk, 20/11/2006

NIEUW-NICKERIE - Sinds de invoering van de methode BV Taal voor het vak Nederlands op de Muloscholen in Suriname drie jaar geleden, doen zich elk jaar weer problemen voor. Zo sluiten veel zaken inhoudelijk niet aan op de belevingswereld van de Surinaamse jongeren. Ook zijn de benodigde toetsboekjes, handleidingen voor leerkrachten, geluidbandjes en dergelijke, die de methode voorschrijft, niet beschikbaar. Daarnaast zijn er elk jaar tekorten, vooral nu men het vierde deel in klasse vier moet invoeren. In de top van het ministerie van Onderwijs denkt men nu er hard over na, om bij het centraal-examen in 2007, de toets niet volgens de tot dusver aangeleerde methode af te nemen. Dus in plaats van tekststructuur, tekstanalyse aan de orde te laten komen.

De bezorgdheid bij V.O.J.-directeuren is groot. In verband hiermee had dWT een gesprek met Livia Pelswijk, directeur van de Sitalsinghschool aan de Achterstraat. Pelswijk: "De afgelopen jaren hebben wij spelenderwijs van klasse I tot en met III met tekststructuur gewerkt. Nu in klasse IV, gaat dat ook gelden voor de schoolonderzoeken. En dan wil men ineens op het centraal-eindexamen overgaan tot tekstanalyse. Het is de taak van het ministerie het verloop van het onderwijsproces te bewaken.

Als men ineens weer op tekstanalyse overgaat, is dat een psychologische klap in het gezicht van de leerlingen. En met hen de leerkrachten die de kinderen anders hebben getraind. Er moet altijd worden getoetst wat het kind is aangeleerd. Je brengt het kind in de war. Dat is ook gebeurd met de derdeklassers van het afgelopen jaar, die bij de toelatingsexamens VWO, in plaats van tekststructuur, tekstanalyse moesten doen. Het resultaat is bekend".

De voorzitter van het Mulodirecteurenberaad Marisa Meye, is bekend met de plannen van het ministerie. "Het Examenbureau heeft het voorstel gedaan aan de Onder-Directeur van Onderwijs Ruben Soetosenojo. De Inspectie is niet in kennis gesteld. Het voorstel is voor ons onacceptabel," is haar commentaar.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,20 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics