Nickerie.Net, maandag 20 november 2006 - Interview met Ian van der Kooye


In verband met tweede kamerverkiezingen van 22 november 2006 in Nederland,  heeft de redactie van Nickerie.Net een kandidaat met Nickeriaanse roots geinterviewd,  enwel de heer Ian van de Kooye, geboren te Wageningen in het district Nickerie. De heer van de Kooye is voorgedragen als kandidaat-kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ook kandidaten van andere politieke partijen zijn benaderd voor een interview.

Nickerie / Nederland - Ian van der Kooye (1972) is geboren in Wageningen, Nickerie. Hij is nu kandidaat-kamerlid voor de Partij van de Arbeid en staat op plek 69. Hij hoopt dat u op 22 november uw voorkeursstem aan hem geeft. Nickerie.net interviewde deze Surinaamse Nederlander met Creools-Hindoestaanse roots.

Je bent al heel lang vertrokken uit Suriname. Welke waarden en normen uit de Surinaamse cultuur draag je met je mee en hoe ga je met ze om in de Nederlandse cultuur?

De waarden en normen die ik meedraag zijn vooral: loyaal zijn aan de mensen van wie je houdt, zorgen voor anderen, je rijkdom delen met mensen die het harder nodig hebben en trots zijn op waar je vandaan komt. Kortom, de Partij van de Arbeid had ook in Nickerie kunnen zitten, haha.

 

Hoe vaak denk je aan Nickerie en wat zijn jouw mooiste herinneringen aan dit district over het algemeen en je geboorteplaats Wageningen in het bijzonder.

Ik denk regelmatig aan Nickerie: Hoe zou mijn leven er uit zien als ik daar gebleven zou zijn? Wat zou ik nu daar doen? Een paar jaar geleden kreeg ik een aantal foto’s uit Nickerie, waaronder die van het hospitaal in Wageningen. Die hangt nu bij mij aan de muur, omdat ik daar geboren ben. Ik zie Wageningen dus dagelijks.

 

Heb je nog directe contacten met dit district?

Ik heb geen directe contacten met het district. De meeste van mijn familieleden wonen in Nederland.

 

Volg je de ontwikkelingen in district Nickerie?

Nickerie.Net lees ik de laatste tijd steeds vaker en andere Surinaamse websites hebben ook mijn warme aandacht.

 

Als je een vergelijking maakt tussen de manier waarop politiek wordt gevoerd in Nederland en de manier waarop politiek wordt gevoerd in Suriname wat zijn volgens jou de grote overeenkomsten en welke de grote verschillen?

De traditionele politieke partijen in Suriname zijn veelal langs etnische lijnen ingericht. Hierdoor lopen sommige van die partijen het risico het vooral van de eigen groep op te komen. De overeenkomst met de Nederlandse partijen is dat we allemaal uiteindelijk hetzelfde willen. Een beter Nederland cq. Suriname, maar elkaar vooral bevechten op de vierkante centimeter. Suriname is een prachtig land, met fantastische mensen en een mooie natuur. We zouden veel welvarender kunnen zijn. Wouter Bos zegt dat Nederland zoveel beter kan. Ik zeg dat Suriname zoveel beter kan.

 

Hoe ervaar je als allochtoon politiekvoering in een overwegend 'blanke samenleving'?

Nou, de afgelopen jaren voelde ik me steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Er werd ongenuanceerd en onnodig kwetsend gesproken over migranten en er ontstond een wij versus zij houding. Ik ben voor het duidelijk benoemen van problemen, maar ik ben tegen generalisaties van hele bevolkingsgroepen. Daarom wil ik dus zelf verkozen worden in de Tweede Kamer om ook het geluid van Nieuwe Nederlanders duidelijker te laten doorklinken in Den Haag.

 

Wat is (zijn) volgens jou de kracht(en) van Suriname t.o.v. haar buurlanden in Zuid-Amerika en hoe zou het land deze ten volle kunnen benutten?

Suriname heeft 326.000 ‘ambassadeurs’ in Nederland. Wij zouden zowel kennis als toerisme naar Suriname moeten promoten. Je merkt dat de afgelopen jaren steeds meer studenten een deel van hun studie in Suriname willen doorbrengen. Er kan dus een structurele uitwisselingen van de toeristische rijkdom en de kennis uit het buitenland plaatsvinden.

 

Wat is jouw mening over de polarisatie van de Surinaamse samenleving, als je die vergelijkt met de multiculturele samenleving in Nederland, in etnische politieke partijen?

Zolang politici vooral voor deelbelangen gaan in plaats van voor het algemeen belang zal de polarisatie alleen maar toenemen. Er is veel kritiek op de ander, maar zelfkritiek is blijkbaar alle politici vreemd. Dit geld voor zowel Suriname als Nederland.

Wat is jouw visie bij een samenwerking tussen de Surinaamse en Nederlandse regering? En hoe zou jij een rol kunnen spelen om een brug op te zetten waar men sneller over kan rijden, vlottere beslissingen kan nemen?

Maak meer gebruik van bruggenbouwers. Hiermee bedoel ik mensen die affiniteit hebben met beide landen. Ik zou graag Suriname-woordvoerder willen zijn. Ik zou zoveel mogelijk evenwichtige afwegingen maken in het belang van beide landen. Het vertrouwen tussen beide landen op diplomatiek niveau heeft de afgelopen jaren nogal wat deuken opgelopen. Het is hoog tijd voor herstelwerkzaamheden.

Tweede Kamerverkiezingen Nederland - 22 november 2006

Op 22 november zijn er weer verkiezingen in Nederland. Hoe komt het dat er zo weinig Surinamers op de lijst staan van alle deelnemende partijen.

Ha, dat is een goede vraag! Er is meer dan genoeg kwaliteit binnen onze gemeenschap, dus daar kan het niet aan liggen. Is de emancipatie van de Surinaamse Nederlander voltooid en zijn we daarmee onzichtbaar geworden? Hebben onze politici de afgelopen jaren te weinig van zich laten horen? Ik weet het niet. De SP heeft 30 mensen op de lijst, waarvan 29 (!) autochtoon en één dame met een Moslim-achtergrond. Surinamers in Nederland stemmen meestal op de goede ideeën van een partij en minder op iemand met een Surinaamse identiteit. Deze twee zaken zijn uiteraard prima te combineren: de goede ideeën van de Partij van de Arbeid verenigt in een Surinaamse Nederlander.

 

Tot hoe ver reikt jouw sociale gedachte, gegeven op een schaal tussen Amerikaans kapitalisme en het Nederlandse 'socialisme'.

Ik ben voor welvaart, maar niet op de Amerikaanse manier. Het ‘socialisme’ van de PvdA gaat over een sterk Nederland waarin er ruimte is voor ondernemerschap en economische groei, terwijl we altijd blijven opkomen voor de ‘zwakkeren’ in de samenleving. Dat heet solidariteit. Bij ons blijven de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Nederland kan sterker én socialer.

 

Welke coalitie zie jij als werkbaar?

Elke coalitie die Nederland socialer maakt. Daarvoor moet de PvdA de grootste partij worden. We zitten niet te wachten op een kabinet Balkenende-Verdonk. Nederland over links regeren is meer dan ooit een serieuze optie geworden. Nogmaals, daarvoor moet de PvdA wel de grootste partij worden.

 

Waarom zou de kiezer moeten stemmen voor de PvdA?

De economie trekt gelukkig weer aan. Nu is het moment om ervoor te zorgen dat we de groeiende verschillen tussen arm en rijk verkleinen. Om ervoor te zorgen dat ouderen in verpleeghuizen waardig oud kunnen worden. En om echt te investeren in betaalbare zorg, betere scholen, veilige buurten en schone energie. We zullen al het aanwezige talent in Nederland moeten benutten. De economie wordt daar sterker van en zo houden we de overheidsfinanciën op orde. Iedereen die zijn toekomst in Nederland heeft het recht en de plicht om mee te bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Wij willen een ongedeeld Nederland!

 

Slotboodschap aan de Nederlandse kiezers voor a.s. woensdag:

Beste mensen, ga alsjeblieft stemmen a.s. woensdag. Als u niet stemt verandert er niks! Willen we een Nederland waarin zoveel mogelijk mensen het goed hebben? Stem dan PvdA! U kunt op onze nummer 1 Wouter Bos stemmen, maar ik hoop ook van harte op uw steun. Door middel van uw voorkeursstem kunt u een Surinaamse Nederlander rechtstreeks in de Tweede Kamer kiezen. Ik sta op plek 69 (!) en ik heet Ian van der Kooye uit Diemen.

 

P.S.

Nog veels te vroeg, maar toch gevraagd: Waar zou je je oude dag willen doorbrengen, in Suriname of in Nederland?

Kun je de keus toelichten? Jee, dit is inderdaad veel te vroeg. Ik ben pas 34 en heb me daar nog niet zo mee bezig gehouden. Maar wat denken we van Zuid-India? Ik ben daar de afgelopen jaren 4 keer geweest en ik hou verschrikkelijk veel van dat land. Ja, India lijkt me ook een goede optie.

 

E-mail: info@ianvanderkooye.nl

Website: www.ianvanderkooye.nl

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,20 -11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics