Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


Veeboeren vragen aandacht van parlementarier Ramdien voor verkaveling stalweide

Nickerie -  Veehouders van Nickerie reageerden verbaasd toen zij via de TV hoorden dat er plannen zijn om de eerste stalweide in de Corantijnpolder te verdelen in vierhonderd kavels. Sedertdien zijn de gemoederen verhit geraakt, omdat men door niemand daarvan op de hoogte is gesteld. Dit zou volgens hen weer een sluwe list moeten zijn van een van de NF- partners. De veeboeren hebben zondag de parlementariër Ramdien om een onderhoud gevraagd die terstond positief reageerde en met de veeboeren heeft gesproken over dit probleem. Een veeboer genaamd Lala vroeg waar zij met hun vee naar toe moeten, indien de stalweide verkaveld wordt. De veeboeren zijn al meer dan 72 jaren daar actief en vinden het een kwalijke zaak dat er geen transparantie en openheid is in deze zaak.

Lala schroomde er niet voor om te zeggen dat binnen NF-verband er enkele mensen zijn die aangemerkt kunnen worden als bloedzuigers van het volk en hun eigen belang voorop stellen ten koste van het arme volk. De veeboeren van wie een aantal ook aan landbouw doet, proberen door het kweken van koeien hun huishouding in balans te houden.Verdeling van de stalweide zal volgens hen zeker economische nadelen met zich meebrengen. In de eerste stalweide grazen er volgens verkregen informatie zo’n 2000 – 2500 runderen. Parlementarier H.Ramdien spuugde behoorlijk wat gal uit naar de Pertjajah Luhur. Volgens Ramdien wordt er zwaar politiek bedreven met de stalweide. Zij riep de veeboeren om zich niet te laten misbruiken in dit politiek schouwspel en samen op te komen om verkaveling van de weide te voorkomen.

Veeboer A.Bahorey legde uit dat hij een “living” heeft met het op na houden van koeien en die zijn voor hem ook een hele financiële hulp. “Ik heb met de verkoop van koeien mijn kinderen laten studeren en hen later met de opbengsten hiervan laten trouwen”, zei Bahorey emotioneel. Ook veehouder A. Misrielal zei dat koeien kweken belangrijk is voor het levensonderhoud en ook een hele financiële hulp in noodgevallen. De aanwezigen op de vergadering raakten nog meer verhit toen VVN’s secretaris Bramdew Rampadarath ten tonele verscheen en luidop voor een lokaal televisiestation verklaarde dat hij de parlementariër Harriet Ramdien voor de rechter zal slepen en dat zij bezig is politiek te bedrijven.

 Ramdien gaf aan dat zij voor het volk opkomt en niet als anderen roet in het eten gooit ten eigen bate, doelende op de uitspraken van Rampadarath. Volgens de veeboeren die intussen ook een schrijven hebben gestuurd naar president R.Venetiaan, VP R.Sardjoe, DNA voorzitter P.Somohardjoe en LVV’s minister K.Raghoebarsing, hebben zij hierin duidelijk aangehaald dat men bezig is de Surinamers van Hindoestaanse komaf verder de armoede in te dompelen en ze wil maken tot tweederang burgers in dit land.

Ook merkten zij op dat geïmporteerde mensen uit Azie steeds een bevoorrechte positie krijgen en alles krijgen wat ze willen. Harriet Ramdien zegde toe dit probleem in het parlement te zullen bespreken. De veeboeren zullen niet lijdelijk toezien dat dit terrein wordt verkaveld aan mensen die niet eens in de buurt woonachtig zijn. Er zijn volgens hen wel andere lokaties in Nickerie die braak liggen en of waar er geen economische activiteiten plaatsvinden. Deze zaak heeft al heel wat stof doen opwaaien. Met argusogen kijken de veeboeren wat er verder zal gebeuren.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

, 21-11-2006

 

Note: Een dag na het verschijnen van dit bericht in de krant verklaarde de voorzitter van Pertjajah Luhur (PL) en tevens parlementsvoorzitter, Paul Somohardjo, in een interview (Sky radio Suriname) dat het ging om '20 tal koeien en nog wat wilde koeien'. Dit illustreert hoe politici in Paramaribo omgaan met Nickerianen en deze districtsbewoners keer op keer schofferen met allerlei politieke trucjes. Pertjajah Luhur verkeert binnen de huidige coalitie in een vrij chantabele positie (8 zetels) en heeft reeds diverse keren misbruik gemaakt van haar positie binnen de huidige regering. Uitstappen van de PL zal onvermijdelijk tot de val van de huidige Surinaamse regering lijden. Vooral de Nickeriaanse bevolking lijkt bij dit politieke steekspelletje het onderspit te delven. Het is de regering nog steeds niet gelukt om de tweede stalweide terug te geven aan de Nickeriaanse bevolking. Middels politieke trucage van toenmalige minister Errol Alibux is de tweede stalweide in handen gekomen van politieke vriend en NDP-sponsor, rijstindustrieel Manglie. Het Nickeriaanse volk werd aanvankelijk voorgehouden dat de tweede stalweide gebruikt zou worden voor citrus aanplant met veel werkgelegenheid. Dit bleek een ordinaire bedrog te zijn. 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics