Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


Jeugdparlementarër Mitesh Bhaggoe:

‘Srefidensi moet nationalistisch gevoel vergroten’

Nickerie -  De jeugdparlementarier van Nickerie, Mitesh Bhaggoe, vindt dat de viering van Srefidensi het nationalistisch gevoel verder moet vergroten onder het Surinaamse volk. Vaderlandse liefde is enorm belangrijk voor de verdere ontwikkeling van ons land, zegt Bhaggoe. Dat brengt met zich mee dat het volk van Suriname als een bundeling verder moet trekken.

‘Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij leven, moeten wij als Surinamers steeds proberen ons een weg te banen om meer vertrouwen te scheppen en ook gezamenlijk meer te gaan produceren en exporteren zodat onze economie stabieler wordt en armoede steeds minder wordt in het land’. De overheid moet volgens Bhaggoe dan ook mogelijkheden scheppen om jonge entrepreneurs de kans te geven op te groeien in dit land waarvoor zij gekozen hebben te blijven voor de rest van hun leven. ‘Laten wij samen met onze staatkundige onafhankelijkheid een blijvend voorbeeld van vrede en harmonie onder de verschillende volkeren zijn voor de rest van de CARICOM’, aldus Mitesh Bhaggoe.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

, 23-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics