Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


Nickeriaanse jongeren herdachten dag der kinderrechten

Nickerie -  Leerlingen van de Sitalsingh Muloschool hebben, vooruitlopend op de dag der Kinderrechten een reeks lezingen en workshops georganiseerd op hun school. Tijdens deze activiteiten hebben zij flink gediscussieerd over bepaalde onderwerpen aangaande het kind. Maandag hebben zij via DC B. Shankar een verklaring voorgelezen en deze laten doorsturen naar president Venetiaan, met het verzoek hen beter te beschermen tegen allerlei invloeden die nadelig zijn voor het kind.

 In hun brief vragen zij ook dat het vak Engels wordt ingevoerd vanaf de lagere school, gezien het belang hiervan nu Suriname deel uitmaakt van de CARICOM. Tijdens de overhandiging waren verder aanwezig GPK K.Bruining, de onderwijsinspecteurs Roy Katisag en R.Chotoe-Sanchit. Het bijzondere van dit gebeuren was de participatie van gehandicapte leerlingen van de Lion Jan Gruntjesschool. Ook zij boden iets aan de DC waarin zij erop wijzen dat ook zij recht op bescherming hebben en recht om onderwijs te genieten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

, 23-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics