Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


Radio en TV-bedrijven bundelen zich tegen auteursrechten autoriteit

Justitie en Politie ondersteunt vereniging

Paramaribo -  Het aantal radio- en televisiebedrijven in de mediasector in Suriname is de laatste jaren sterk toegenomen. De mediasector als geheel maakt ontwikkelingen door die hem plaatst voor gemeenschappelijke zaken, die aangepakt dienen te worden. De noodzaak tot samenwerking is al jaren aanwezig, maar is vorig jaar in een stroomversnelling terechtgekomen nadat de bedrijven plotseling en op een onaangename wijze met het fenomeen auteursrechten werden geconfronteerd. We vinden dat dit fenomeen een problematiek is die gemeenschappelijke discussie en aanpak vereist, en die ons aanzet om haast te maken met een vereniging om zodoende in collectief verband aan de discussie van implementatie van auteursrechten, specifiek muziek auteursrechten en intellectueel eigendom in Suriname te kunnen deelnemen.

Woorden van Werner Duttenhofer, directeur van Radio 10, gisteren tijdens de proclamatie van de oprichting van de vereniging van Radio en televisiebedrijven Suriname (VRTS) in hotel Krasnapolsky. Duttenhofer is van mening dat het fenomeen auteursrechten geheel nieuw is voor Suriname en dat de infrastructuur hiervan nog ontwikkeld dient te worden. De vereniging stelt zich onder meer ten doel de eenheid en samenwerking tussen radio en televisiestations te bevorderen en materiŽle alsook de immateriŽle belangen te behartigen. De VRTS zal uiteraard ook samenwerken met belangengroepen en organisaties op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom.

 In dit kader zijn er al gesprekken gevoerd met de stichting belangenbehartiging intellectueel eigendom, de OSCA, en andere groepen die zich ook op korte termijn gaan verenigen. Er worden momenteel plannen uitgewerkt om te komen tot een integraal cultuurbeleid. Radio en televisie bedrijven als belangrijke uitdragers van verschillende cultuurvormen zijn gevraagd mee te denken bij de totstandkoming van een model. Duttenhofer zei dat door het verenigd zijn en betrokken te worden, voorkomen kan worden dat regelgeving tot stand komt die hun voortbestaan in gevaar brengt. De vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Politie, mr. Irene Huijzen- Sedney, zei dat het ministerie van Justitie en Politie met de vereniging wil meegaan. ĎWant zo kunnen we tot ontwikkeling komen.í Ten aanzien van de kwestie auteursrechten is er een ontwerp op het ministerie voorbereid en moeten de stakeholders deze hebben ontvangen om van commentaar te voorzien. Het ministerie is nu daarop wachtende. Santi Sieuw

Note N.Net: recent hebben alle radio en tv stations via een gerechtsdeurwaarder auteursrechtenclaim ontvangen, variŽrend van 850 tot enkele duizenden euro's per maand.  Uitvoering hiervan zou onherroepelijke tot faillissement leiden van bijna driekwart van de mediabedrijven. Vooral de lokale tv-stations maken zich veel schuldig aan auteursrechtenschending.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

, 23-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics