Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


Prof. dr. Dewanand Mahadew: ‘Hoe verder met Nickerie’

Nickerie -  Na jaren van achteruitgang en verdeeldheid binnen de Nickeriaanse gemeenschap was er in juli van dit jaar een lichtpunt. Een groot aantal stakeholders waaronder kleine en grote rijstboeren, rijstverwerkers, toeleveringsbedrijven, ressortraden, DNA vertegenwoordigers etc. zaten samen met de districtscommissaris, drs Bhagwatpersad. Shankar, aan tafel om te praten over de mogelijkheden voor het op gang brengen van economische ontwikkelingen in Nickerie. Aanleiding was een plan, opgesteld en gepresenteerd door professor dr Dewanand Mahadew, MSc MBA, MIMgt, een Nickeriaan, thans woonachtig in Nederland. De professor verbaasde de gemeenschap met de eenvoud en transparantie van de door hem voorgestelde aanpak. Ondersteund met veel internationale statistieken wist hij de rijstsector in Nickerie heel degelijk te analyseren en presenteerde hij “groeimodellen” voor de rijstsector, die instemming genieten van de lokale stakeholders.

Foto: Prof. dr. Dewanand Mahadew: Ik ben geen Nickeriaan uit Suriname, ik ben een Surinamer uit Nickerie

Het plan heeft hij niet als zijn plan gepresenteerd, maar een plan van en voor Nickerianen. Met dit plan probeert Mahadew de lokale stakeholders te overtuigen om mede vanuit hun eigen positie mede-eigenaren van het plan te worden. Als Nickeriaan voelt Mahadew zich geroepen om wat te doen voor zijn geboortedistrict. Naar zeggen van Mahadew zijn de meeste problemen waar Suriname mee worstelt terug te brengen tot bestuurlijke onmacht en gebrek aan managementkwaliteiten en kennis. De professor gaf ook aan dat er vaak consultants worden ingehuurd voor extreme bedragen om het ene rapport na het andere te schrijven, die later in de laden verdwijnen. Ook het geld raakt op en de mensen om wie het gaat worden steeds armer. Bestuurders neigen te regeren van het ene verkiezingsmoment naar het andere en tijdens de zittingsperiode wordt de wereld afgereisd en het eigen land, waar dus de problemen zitten, wordt amper bezocht. Mahadew maakte verder duidelijk dat hij geen Nickeriaan uit Suriname is, maar wel een Surinamer uit Nickerie is. Reden genoeg om Suriname als natie voorop te stellen en een bijdrage te doen die blijvende voordelen genereert voor de gemeenschap, startend vanuit Nickerie als basis.

Voor Nickerie heeft hij een plan geschreven om de rijstsector uit de problemen te helpen. In zijn plan geeft hij stap voor stap aan wat er zoal veranderd moet worden. Hoe meer arbeid, hoe verzorgder het eindproduct. Boeren in landen als Nederland, India, Indonesië, Vietnam, Thailand etc. zijn fulltime (8 – 10 uren per dag) bezig met hun landbouwwerkzaamheden. Dit was volgens Mahadew in Nickerie vroeger ook zo, helaas is dat niet meer zo. “Ik krijg het gevoel dat veel mensen in Nickerie het werken in de landbouw als “een minder werk” zien,” zegt de wetenschapper. Dit fenomeen is te verklaren; het treedt namelijk op in situaties waarbij het opleidingenaanbod geen afspiegeling is van de economische structuur. Om professionaliteit en continuďteit van een sector te garanderen moet de sector namelijk altijd geďntegreerd zijn in het opleidingenaanbod, indien dit niet het geval is (zoals in Nickerie) gaan de betere jongeren (die dus studeren) alles doen behalve werken in de sector. In de sector komen dan geleidelijk vooral mensen die geen andere alternatieven hebben, wat niet bevorderlijk is voor de professionalisering.

Wat wij nu in Nickerie zien is dat veel jongeren doelloos rondhangen en verkeerde zaken doen. Zij worden wellicht onvoldoende gemobiliseerd om in te stromen in de landbouw. Vandaar dat hij ook pleit voor een landbouwschool in Nickerie. Deze school moet een middelbaar niveau hebben en praktijkgericht zijn, niet een faculteit zoals door sommigen wordt geroepen. Aan een faculteit in Nickerie zullen wij niet veel hebben. Wij moeten mensen opleiden die zich direct op operationeel niveau in de sector kunnen manifesteren. Zo denkt Dewanand Mahadew aan een praktijkvariant van de NATIN -opleiding. Het plan ligt reeds bij de DC en hij wacht nu op groen licht om verder te gaan. Mahadew heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat hij beschikbaar is om het ontwikkelingsproces te ondersteunen. Hij ziet goede perspectieven voor Nickerie mits men de problemen kundig aanpakt en zaken verandert.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

, 29-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics