Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


SML krijgt nieuwe schuldeisers bij

Nickerie -  Na alle schuldeisers die vorderingen hebben ingediend bij de stichting Machinale Landbouw (SML) gehoord te hebben in een raadkamerzitting, is gisteren besloten om de SML surseance van betaling te verlenen. Omdat er een paar onduidelijkheden waren, was de nieuwe Raad van Commissarissen van de SML ertoe overgegaan om de schuldeisers in de gelegenheid te stellen zich opnieuw te registreren. De eerste registratie is op 24 en 25 augustus gehouden in Paramaribo en de tweede op 26 en 27 augustus in Wageningen.

Foto: Adjai Baboelal

Op 6 november is er in Paramaribo wederom een registratie geschied. Gisteren waren de schuldeisers weer in de gelegenheid om zich te herregistreren. Volgens Geetapersad Gangaram Panday, voorzitter Raad van Commissarissen, waren in eerste instantie 102 schuldeisers geïdentificeerd. Na de herregistratie is men nu gekomen op 451 schuldeisers. Adjai Baboelal, adviseur van rijstmagnaat Imro Manglie, kan zich niet voorstellen dat dezelfde Geetapersad Gangaram Panday, als minister van LVV het consultancybureau Tjon A Hung ingehuurd had om de schuldeisers te registreren en toen gekomen was op een aantal van 102 en nu hij zelf een herregistratie pleegt, plotseling komt op 451, dus 349 meer. Dit komt heel vreemd bij mij over, zegt Baboelal.

Bij hem rijst de vraag of deze nieuwe mensen werkelijke schuldeisers zijn of dat ze aangezet zijn om zich als schuldeisers op te geven. Volgens Baboelal zijn de Staat en de SML bezig andere schuldeisers op te lichten door eigen schulden en gefingeerde schulden te compenseren met een schadeloosstelling van circa 55 miljoen SRD. Hij stelt dat als de overheid c.q. SML het werkelijk meent met de schuldeisers, zij uit deze schadeloosstelling de overige schuldeisers ook zou kunnen betalen. “ Men houdt dat geld voor zich zelf en dat vind ik onrechtvaardig”.

Santi Sieuw

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

, 29-11-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics