Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


‘Gouden’ echtparen wachten nog steeds op hun enveloppe: Financiën heeft geen geld

Nickerie - Echtparen die een ‘gouden huwelijk’ hebben bereikt, krijgen van de regering een gesloten enveloppe. Die enveloppe is een gebaar van erkenning en waardering. Een ‘gouden huwelijk’ is een huwelijk dat vijftig jaar stand heeft gehouden. Het is iets dat anno 2006 waarschijnlijk minder voorkomt daar het aantal echtscheidingen is toegenomen. Dat neemt niet weg dat er nog altijd mensen zijn die een halve eeuw lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Zo ook het echtpaar Ramdien Bhola in Nickerie. Maar van de gebruikelijke enveloppe die door of namens de president aan het ‘gouden’ echtpaar wordt overhandigd, heeft het echtpaar niets gemerkt. Het echtpaar dat sedert april 2006 in aanmerking komt voor de gebruikelijke enveloppe wacht nog steeds daarop.

Tegenover DBS verklaarde de heer Ramdien dat niet hij alleen wachtende is, maar een aantal echtparen. Ramdien is ongeveer drie weken terug naar de DC van Nickerie, Bhagwatpersad Shankar, geweest om te vragen wanneer hij over de inhoud zou kunnen beschikken. Hij heeft toen van de DC te horen gekregen dat het ministerie van Financiën nog geen gelden heeft overgemaakt om die categorie van personen ‘uit te betalen’. Wanneer en hoe lang het kan duren, kon de burgervader niet precies zeggen. ‘Met dat geld kon ik nog een heleboel dingen doen’, aldus een teleurgestelde Ramdien. Hij denkt niet dat het nog van het jaar lukt om de gelden te ontvangen. DBS heeft kunnen achterhalen dat dit probleem niet alleen in Nickerie bekend is, maar over het gehele land.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

, 01-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics