Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


Nickerie beschikt nu over 29 first responders

Nickerie -  Een intensieve training van vier dagen heeft erin geresulteerd dat Nickerie nu over 29 gecertificeerde NCCR- leden beschikt. Deze zogenaamde “First Responders” worden geacht in staat te zijn om bij calamiteiten op kundige wijze snel en efficiënt assistentie te verlenen. Ze zijn in 40 klokuren getraind in Medical Emergencies, Patient Assessment Skills, Scene Safety, Airway Management Skills en aanverwante onderdelen. Zaterdag moesten ze ter beëindiging van de training als ‘First Responders’ de werkelijkheid in de vorm van een goed opgezet scenario nabootsen. De groep werd verdeeld en met duidelijke instructies in het veld gestuurd.

Bij de uitvoering van dit scenario hebben ze volledige assistentie ontvangen van het SZN, de Brandweer, Politie Nw-Nickerie, Hazard en de EBS. Voor vele omstanders leek alles werkelijkheid. Anderen maakten ook de opmerking dat het ging om een Hollywood act. Het scenario hield in dat er hulp moest worden verleend aan passagiers van een bus die tegen een elektrische mast was opgereden, waarbij er doden en zwaargewonden te betreuren waren. Faizel Chiragally, de enige douanier die aan de training heeft deelgenomen, vindt deze intensieve sessie leerrijk.

Met de opgedane kennis is hij zeker in staat betere assistentie te verlenen in tijden van nood. Hij heeft ook zitting in een speciale commissie die zich buigt over rampenbestrijding. Chiragally zegt ook dat Nickerie zeker zoiets nodig heeft, omdat er ook gevarenzones en andere kwetsbare plaatsen aanwezig zijn waar calamiteiten zich kunnen voordoen.

Als voorbeeld noemde hij de illegale oversteek bij het Corantijnstrand dat bekend staat als de Back-Track Route, de haven, bulkstations en de gasfabriek van de EBS. Het gebruik van chemicaliën in de landbouw kan ook beschouwd worden als een gevarenzone. Bij de uitreiking van de certificaten was overste Jerry Slijngaard van het Nationaal Leger aanwezig, die bijzonder tevreden is teruggekeerd naar Paramaribo. De first responders hebben ook nog een speciale T-shirt ontvangen met het opschrift “First Responder”.
 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

, 06-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics