Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


Padieboeren Corantrijnpolder voelen zich benadeeld

Nickerie -  Padieboeren in de Corantijnpolder hebben gisteren verklaard dat hun onrecht wordt aangedaan. Zo ervaren zij steeds weer, en ook in de droge tijd, dat noch de autoriteiten noch de assembleeleden van Nickerie dit gebied bezoeken om hun problemen aan te horen. De Corantijn boeren zijn behoorlijk gebelgd dat de overheid wel machines inhuurt voor de boeren in de van Drimmelenpolder, maar hen aan hun lot overlaat. Ook hebben zij aangegeven dat de waterschapsvoorzitter slechts let op zijn belangen en de rest vierkant laat zitten. De boeren attendeerden DBS ook erop dat lekkages niet worden aangepakt en dat niemand maatregelen treft tegen degenen die ze veroorzaken en anderen daardoor duperen om water te krijgen voor de bevloeiing van hun arealen.

Foto: Waterverspilling op een perceel. Niemand op het veld die erop toeziet dat zulks niet gebeurd.

De boeren uit de Corantijnpolder hebben ook aangegeven dat destijds wel aan de aannemer Doerdjan werk is gegund in de van Drimmelenpolder. Een jonge padieboer heeft DBS medegedeeld dat zeker 900 hectare elk seizoen verstopt raakt en de verstoppingen niet op tijd worden aangepakt. Ook hebben zij moeten constateren dat er af en toe wel machines komen, maar dan alleen de percelen schoonmaken van mensen die zij kennen wat eigenlijk niet eerlijk is.

De series A, D en E ondervinden enorme waterproblemen alsook de groentenverbouwers aan de Vuurtoren- en de Saminweg die dagelijks gebruik maken van water om hun gewas nat te maken. DBS heeft zelf mogen meemaken dat ondanks het feit dat er al meer dan drie weken water wordt gepompt, er toch nog boeren zijn die nog steeds onvoldoende water hebben om hun percelen te bevloeien. De vele lekkages binnen de structuren zorgen er voor dat er enorm veel waterverspilling plaatsvindt. Nu de boeren uit de Corantijnpolder hun stem een beetje hebben laten horen, hopen zij dat de bevoegde instanties eindelijk acties zullen ondernemen om de problemen te helpen oplossen. DBS heeft ook informatie waarbij mensen van LVV abrupt gestopt zijn met pompwerkzaamheden, omdat de Van Drimmelenpolder bijna verzuipt van het water, terwijl Corantijnpolder nog snakt naar water.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

, 11-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics