Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


Padie inzaai Nickerie gestagneerd door droogte

Asha Bhagwat, 07/12/2006

Nickerie -  Terwijl het reeds enkele weken in Paramaribo regent, wordt de padie inzaai in het westen, in het district Nickerie, gestagneerd door droogte. De ondervoorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw, gaf in gesprek met DBS te kennen dat de rijstboeren wegens het tekort aan water een afwachtende houding moeten aannemen. De Wakay pomp kan de behoefte van 20.000 hectare niet dekken. Vooral de aanhoudende droogte maakt dit proces haast onmogelijk. Midden november is er een aanvang gemaakt met de voorjaarsinzaai.

Dinsdagavond is er wel sprake geweest van een zware regenbui in het district. Maar de regen moet aanhouden, willen de boeren hun padie inzaai continueren. Oemraw gaf de overheid een pluimpje dat zij de Wakay pomp weer in operationele staat heeft gebracht. Maar geconcludeerd moet worden dat slechts deze pomp de waterbehoefte van alle rijstboeren niet kan dekken.

Verwacht wordt dat de inzaai die normaal negen weken in beslag neemt, nu ongeveer 13 weken in beslag zal nemen. De restitutiegelden die de boeren onlangs hebben ontvangen, hebben zij geïnvesteerd in de natte grondbewerking. Momenteel is ongeveer 9000 hectare aan padie ingezaaid. ‘Wij hopen dat er volop regen mag vallen in het district zodat de boeren met alle voortvarendheid kunnen werken aan de inzaai.’

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,11-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics