Nickerie.Net, maandag 11 december 2006


VHK Scholengemeenschap pakt 'attestenhandel' aan

Yolanda Ho Asjoe, 11/12/2006

NIEUW-NICKERIE - “Ik denk niet dat de directeur de persoon is die voor ons kan bepalen, naar welke dokter wij moeten.” Zo reageert een achttienjarige studente, die uit angst voor rancune anoniem wil blijven. Volgens de studente accepteert de leiding van de school geen doktersattesten van andere artsen dan van dokter Waldo Bajnath. “We zijn een bedrijf en als je van studenten zelf te horen krijgt dat attesten door verkocht worden aan de studenten, dan moet je als directie ook handelen. Deze regel wordt vanaf begin van het schooljaar toegepast.

Bij elke repetitieweek kwam een groot aantal studenten met doktersattesten opdagen. Het liep echt de spuigaten uit en daarom waren we genoodzaakt deze regel ook in te voeren. Met deze regel die bovendien op alle middelbare scholen wordt gehanteerd, bespaar je de docenten het ongerief, om steeds weer ander repetitiewerk op te stellen.

Er zijn afspraken gemaakt met dokter Bajnath, die de studenten gratis behandelt, en aan het eind van het schooljaar wordt de rekening uit de schoolkas betaald. Het werpt ook vruchten af: het aantal ziekmeldingen is behoorlijk teruggelopen, “ vertelt de directeur van de VHK Scholengemeenschap, Niermalkoemar Badloe. Aan het eind van het schooljaar wordt er een financieel verslag gemaakt dat naar het ministerie Van Onderwijs en Volksontwikkeling wordt opgestuurd.

Reginald Li Fo Sjoe die waarneemt voor Bajnath - momenteel twee weken afwezig - meent dat de directeur het recht heeft een controlerend geneesheer aan te wijzen die op rechtmatighied van de attesten beoordeeld. “Het is een goede discipline”, vindt Li Fo Sjoe. Onderwijsinspecteur Roy Katisa draagt geen kennis van deze regel die op het VHK Scholengemeenschap is ingevoerd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,11-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics