Nickerie.Net, dinsdag 12 december 2006


Leerlingen krijgen training ontwikkelingsdoelen

Asha Chaturi, 08/12/2006

NIEUW-NICKERIE - Leerlingen van de Schneiders Howardschool zijn door de jeugdparlementariers in Nickerie getraind om de boodschap van de Millennium Development Goals (MDG) over te brengen aan medeleerlingen. De Millenniumdoelstellingen zijn in het jaar 2000 uitgewerkt door de Verenigde Naties. Het gaat om acht doelstellingen in verband met armoedebestrijding en ontwikkeling die men tegen het jaar 2015 wil bereiken.

Volgens Jeugdparlementarier Kajel Tahadil zijn alle leerlingen van deze school voorgelicht. Het is de bedoeling om deze boodschap van de MDG's aan alle jeugdigen in Nickerie te brengen. Dit zal pas plaatsvinden nadat de voorlichters nog een training hebben gevolgd.

Voor die tweede training is er echter geen geld. Tahadil is daarom samen met andere jeugdparlementariers mogelijkheden te bekijken om aan financien te komen en deze voorlichters te trainen. Mitesh Bhaggoe, jeugdparlementarier in Nickerie zegt dat hij helemaal niet tevreden is dat de scholieren en studenten vaker boeken moeten kopieren. "Dit kost heel wat geld en er zijn heel wat ouders die het niet kunnen permitteren."

In het jeugdparlement is in de maand augustus een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om oplossingen voor het tekort aan leerboeken. De autoriteiten die belast zijn met het onderwijs zijn hiervan op de hoogte gesteld. Bhaggoe hoopt dat het ministerie snel maatregelen hiertegen zal treffen. Hij is voorstander van goed en kwaliteit onderwijs. Momenteel vertoeven alle drie jeugdparlementariers, Bhaggoe, Tahadil en Slamet voor hun studie in Paramaribo. Volgens hun wordt het werk in Nickerie niet gestagneerd omdat zij werken met contactpersonen in Nickerie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De Ware Tijd

, 12-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics