Nickerie.Net, donderdag 14 december 2006  


Klimaatproblemen bom onder groeiplan wereld

WERELDBANK BANG VOOR MILIEUGEVAAR

MARIJN JONGSMA

BRUSSEL – „Verbijsterend”, zo noemt Wereldbankeconoom Hans Timmer de stevige economische groei in een brede groep ’ontwikkelingslanden’, zijns inziens het gevolg van verstandig beleid en meer vrijhandel. De begin jaren negentig ingezette trend zal zich de komende 25 jaar versterkt voortzetten, aldus een gisteren gepubliceerd rapport. Maar, zo waarschuwen Timmer en zijn collega’s, vooral milieuproblemen kunnen dit droomscenario wreed verstoren.

Allereerst kampen de snelste groeiers, zoals China, met enorme lokale vervuiling van grond, lucht en water. „Zolang er nog veel arme mensen zijn, is men huiverig de groei te remmen met strenge regels”, aldus Timmer. En dan is er nog het mondiale klimaatprobleem, vooral veroorzaakt door de rijke landen, maar in toenemende mate ook het gevolg van groei in de armere landen.

Zonder ingrijpen zal de emissie van broeikasgassen in 2030 met de helft zijn toegenomen, twintig jaar later is van een verdubbeling sprake. Klimaatverandering kan de vooruitzichten van hele landen en zelfs regio’s drastisch ondermijnen door verwoestijning of juist overstromingen, zo schrijven de Wereldbankeconomen. „En we hebben niet eens een wereldwijde organisatie om deze problemen aan te pakken”, verzucht Timmer tijdens een bliksembezoek aan Brussel. „We moeten naar een mondiale handel in emissierechten, of een mondiale belasting op de uitstoot van broeikasgassen. Dat klinkt allemaal heel bedreigend, maar het is juist bevrijdend. Industrieën kunnen heel veel doen, maar hebben nu zoiets van: het is oneerlijk én dweilen met de kraan open omdat grote CO2-vervuilers als de VS en China niet meedoen aan Kyoto.”

Onterecht

Volgens Timmer bestaat er ten onrechte het idee dat de nieuwe Aziatische groeitijgers leven bij de dag en zich geen zorgen maken over klimaatproblemen. „Men denkt daar juist op de hele lange termijn. Dertig jaar vooruitzien is in China minder problematisch dan in Noord- en Zuid-Amerika. Men heeft het daar wel degelijk over milieuproblemen, en is bereid te investeren in oplossingen. De kern van het probleem ligt eerder in het Westen: wíj moeten bereid zijn de voormalige ontwikkelingslanden een politieke rol te laten spelen in een mondiale oplossing.”

De minder ontwikkelde landen zullen sowieso meer te vertellen krijgen, voorspelt Timmer. „Want daar ligt de dynamiek van de wereldeconomie de komende jaren. Het traditionele beeld van rijke en arme landen gaat vervagen. Op een gegeven moment worden we ingehaald. Niet over vijf à tien jaar, maar snel gaat het wel. Zuid-Korea was begin jaren zestig nog een van de armste landen en gold binnen de Wereldbank als een hopeloos geval. Nu is het land rijker dan sommige Europese landen. Voor Europa is het niet zo belangrijk om aan de top de blijven. Economie gaat niet over ranglijstjes. Wat wél belangrijk is: er bij blijven horen, een deel meepakken van de dynamiek elders in de wereld.” Vanzelfsprekend is dat niet, weet Timmer. Alle rooskleurige toekomstprognoses ten spijt nemen de inkomensverschillen tussen en bínnen landen toe. Ook zijn er de komende 25 jaar steeds meer spanningen op de arbeidsmarkt, met het risico dat nationale overheden onder politieke druk protectionistische maatregelen gaan nemen. „Banen proberen te behouden is uitstel van executie”, stelt Timmer onomwonden. „Mensen moeten het gewoon gaan vinden om halverwege hun loopbaan iets heel anders te gaan doen.”

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Wereldbank

,13-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics