Nickerie.Net, vrijdag 15 december 2006  


Gesprekken over beschermd Kaburigebied aangehouden

Just Vriesde, 13/12/2006

SIPALIWINI/APOERA - De gesprekken die moeten leiden tot het incorporeren van het Kaburigebied in het beoogd Noord-West Suriname beschermd gebied zijn on hold gezet. Volgens verkregen informatie ligt de inheemse gemeenschap in het bewust gebied dwars. De overheid, in deze de Dienst Lands Bosbeheer(LBB) en het Wereldnatuurfonds voeren al geruime tijd gesprekken met de dorpsbesturen van Apoera, Section en Washabo om de streek tot beschermd gebied te verklaren.

De stakeholders in het Noord West Suriname project zijn: Natuurbeheer, de kapiteins van de dorpen Apoera ,Section en Washabo en de districtscommissarissen van Nickerie en Sipaliwini. “De status van het Kaburigebied is afhankelijk van de beslissing die de dorpsbesturen zullen nemen", zegt Chanderbhan Dwarka, coördinator van de afdeling LBB in Nickerie.

De dorpelingen oefenen landbouw ,visserij en houtkap uit in het kaburigebied. Kapitein Aroepa van Section vindt dat de grondenrechtenkwestie een belangrijk punt van discussie is. “Er is met de overheid gesproken over de bescherming van de voor ons traditionele gebied die zoals in voorstel gedaan ligt tussen Wakay, de Cowfalls en een deel van het Bakhuysgebied", zegt Aroepa.

“Het is één van de rijkste gebieden van de aarde en men moet het gebied beschermen en geld mee verdienen”, zegt Wim Eriks, door de Stinasu gevraagd om een poster over het Kaburigebied te ontwerpen. Hij merkt op dat ecotoerisme weleens één van de grootste inkomstenbronnen voor Suriname kan worden. “Er moeten voorzieningen getroffen worden en mensen moeten opgeleid worden", zegt hij verwijzend naar delen in Afrika.

Het project instelling van het Noord-West Suriname als beschermd gebied moet volgens planning met de implementatie in maart eindigen. Komt er geen verandering in de huidige situatie waarbij de gesprekken niet worden voortgezet, dan zal het Kaburigebied geen deel uitmaken van het Noord West-Suriname beschermd gebied.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,14-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics