Nickerie.Net, donderdag 14 december 2006  


Dc Shankar installeert landbouw- en toerismecommissie

Nickerie  -  Met de installatie van een landbouw- en toerismecommissie heeft dc Shankar een aanzet gegeven Nickerie tot verdere ontwikkeling te brengen. Samen met het volk van Nickerie wil hij de leefbaarheid verbeteren. De burgervader heeft voldoende kennis van de perikelen binnen de landbouwsector en heeft er ook weet van dat de kleine landbouw op sterven na dood is.

Voor wat betreft de landbouw zei hij dat de landbouwcommissie een deadline heeft van een maand om een document te presenteren dat een totale inventarisatie geeft van het landbouwgebeuren in Nickerie en tegelijkertijd ook oplossingen aandraagt hoe de productie effectiever en efficiŽnter kan worden gestimuleerd. Productie is volgens hem de basis voor verder vooruitgang. Een vijf man sterke commissie onder leiding van ingenieur N.Jawalapersad zal de komende tijd een belangrijke voorstrekkersrol spelen om dit karwei te klaren.

Jawalapersad zei aan DBS dat hij in samenspraak met zijn commissie die op gezette tijden zal vergaderen alles in het werk zal stellen om modellen aan te dragen die de sector op moeten boosteren. In de commissie zitten verder nog ing. Ramnath, Msc. L. Soerdjan en de heer Oemraw.

Gezien de ligging van Nickerie is het ook een vaststaand feit dat Nickerie een behoorlijke potentie heeft voor de onwikkeling van de sector toerisme die tot dusver op een heel lag vuurtje brandt. Deze branche moet niet over het hoofd gezien worden omdat het behoorlijk wat in het laadje kan brengen voor Nickerie en ook meer werkgelegenheid kan scheppen indien ze goed tot ontwikkeling komt. Er zijn voldoende natuureigendommen. Alleen exploratie en exploitatie moeten nog komen, voegde de burgervader eraan toe voor de installatie van de commissie toerisme. Ook deze commissie die wordt voorgezeten door drs. Djoties Jaggernath zal binnen een maand met mogelijkheden en alternatieven op tafel moeten komen.

De totale coŲrdinatie ligt ambtshalve in handen van de burgervader, Bhagwatpersad Shankar. Hij drukte beide commissies op het hart om hun werk op tijd te presenteren. Voor een goed resultaat is het nodig dat de commissies intensief samenwerken met alle actoren. Toerisme commissielid Ch. Dwarka gaf aan dat Nickerie inderdaad die pontenties heeft alleen dat er nog heel weinig in deze branche wordt gedaan. Het is volgens hem nu tijd om te professionaliseren en munt te slaan uit het toeristisch aantrekkelijker maken van Nickerie voor buitenlanders. Hij gaf ook aan dat de media in deze ook een belangrijke rol te vervullen hebben om Nickerie verder uit te dragen als vakantiebestemming waar men in alle rust kan komen genieten van onze rijke, ongerepte flora en fauna. De overige leden van de toerismecommissie zijn drs. R.R. Li Fo Sjoe, W. van de Keule, R.Kisoensingh, Corr Cluff en de heer Seed.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,13-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics