Nickerie.Net, donderdag 14 december 2006  


Parlementarier Soedeshchand Jairam: ĎLandbouwsector is nu in comafase belandí

Nickerie -  De parlementarier Soedeshchand Jairam van Nickerie heeft in een interview met DBS kenbaar gemaakt dat er nog behoorlijk wat problemen zijn m.b.t. de najaarsoogst 2006. Jairam zei dat de huidige inzaai geen vlot verloop heeft vanwege een laag waterpeil in het Nannireservoir. Hij haalde verder aan dat er niet voldoende wateraanvoer vanuit Wakay is, waardoor de percelen ook moeilijk bevloeid kunnen worden. Gebrek aan financiŽn vanwege de relatief lage padieprijzen zet de padieboeren enorm voor schut. Voor de goede gang van zaken heeft Jairam een schrijven gericht aan vice-president Ram Sardjoe waarin hij dringend aandacht vraagt voor de in coma geraakte landbouwsector. Indien er geen maatregelen worden genomen zal de rijstsector na een tijdje niet meer bestaan.

Foto: Parlementarier Jairam van Nickerie die steeds verder vecht voor een betere landbouw situatie.

Het boerenbestand neemt steeds af. Over middenstand- en kleinlandbouw wordt bijna niet meer gesproken, haalde de parlementariŽr aan. In zijn brief aan Sardjoe heeft hij de vice-president voorgehouden de pompcapaciteit vanuit Wakay op te voeren die nu met twee pompen draait. Ook vraagt hij om de verbetering van het watermanagement en de monitoring daarvan door gekwalificeerde krachten. Zijn stokpaardje blijft nog steeds om de restitutie op brandstof van 125 liters per ha op te voeren naar 170 liters per hectare voor de kleinlandbouwers, zodat de landbouwers hun volledige restitutie kunnen ontvangen. Naast deze zaken zijn er volgens de parlementariŽr nog tal van beleidsmaatregelen gewenst om resultaat te kunnen boeken. Het sociaal- economisch leven in Nickerie is ook aan het verslechteren, zegt de Nickeriaanse parlementariŽr heel bezorgd. Bij de begrotingsbehandeling zal hij wederom pleiten voor de landbouwsector.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

,14-12-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics